Om utställningen
Skellefteå växer.

Utställningen Skellefteå Växer visar upp den spännande utvecklingen som pågår i Skellefteå och återfinns i Stadshuset, i rummet bredvid huvudentrén. Utställningen belyser olika projekt och utvecklingsområden och vänder sig till både stora och små människor.

I rummet finns en touchscreen där du kan ta del av ett antal stora projekt som pågår eller nyligen avslutats i kommunen. Här finns även en hel långvägg med intressant fakta om utvecklingen i Skellefteå. I ett av hörnen har ett barnområde byggts upp där barnen kan ta en selfie, rita sitt framtida Skellefteå samt spela olika spel på en touchscreen.