Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark. En del av en hållbar vardag. Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Med en kombination av nära, tillgänglig service och bevarade grönområden, blir...
Coop Norrböle

Coop Norrböle

Coop Norrböle. En ny etablering på Norrböle.En ny stor matvarubutik står nu klart på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022. GENOMFÖRTOm projektetStadsdelen Norrböle är beläget på en sydsluttning...
Oxen

Oxen

Oxen. Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan. Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus, ett bostadshus på sju våningar, samt ett nytt handels, kontors- och affärshus.  PÅGÅENDE Om projektetDe två husen ska byggas på den tomma ytan...
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset. Ett Stadshus för invånarna. Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022. GENOMFÖRT Om projektetPå entréplan har en ny större...
Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå Södra. En logistikhub för ett hållbart Skellefteå. Efterfrågan på hållbar industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera och nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet....
Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se