Vindkraftparken i Blåbergsliden. Ett naturligt komplement till vattenkraften.

För Skellefteå kommun är utvecklingen inom förnyelsebar energi viktig, inte bara för att fylla ett nationellt mål utan också ur ett lokalt hållbarhetsperspektiv. Vindkraft är ett naturligt komplement till vattenkraften och en viktig pusselbit i ett förnybart elförsörjningsystem.

UNDER PLANERING

Om projektet
Skogsbolaget Holmen investerar i att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk. Området är ett av flera områden som pekas ut i kommunens vindkraftplan som lämplig för vindkraft.

Byggstart för vägar, fundament och transformatorstation planeras till 2020 och vindkraftverken kommer att resas under sommar och höst 2021. När vindkraftparken är fullt drifttagen från slutet på 2021 skulle den kunna förse cirka 100 000 hem med förnybar hushållsel varje år.

Aktörer
Skogsbolaget Holmen

Övrig information och material
Vindkraftplanen
Skogsbolaget Holmen – Pågående projekt

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se