Vindkraftparken i Blåbergsliden. Ett naturligt komplement till vattenkraften.

För Skellefteå kommun är utvecklingen inom förnyelsebar energi viktig, inte bara för att fylla ett nationellt mål utan också ur ett lokalt hållbarhetsperspektiv. Vindkraft är ett naturligt komplement till vattenkraften och en viktig pusselbit i ett förnybart elförsörjningsystem.

UNDER PLANERING

Om projektet
Skogsbolaget Holmen investerar i att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk. Området är ett av flera områden som pekas ut i kommunens vindkraftplan som lämplig för vindkraft.

Holmens investeringen omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 megawatt. Vindkraftsparken förväntas tas i bruk mot slutet av 2021.

Aktörer
Skogsbolaget Holmen

Övrig information och material
Vindkraftplanen
Skogsbolaget Holmen

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen investerar för att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Släden

Släden

Det kan bli 100 nya hyreslägenheter på Sörböle. Det är Mannberg Fastigheter som vill göra en större exploatering i närheten av Sörböle torg.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se