Vindkraftparken i Blåbergsliden. Ett naturligt komplement till vattenkraften.

För Skellefteå kommun är utvecklingen inom förnyelsebar energi viktig, inte bara för att fylla ett nationellt mål utan också ur ett lokalt hållbarhetsperspektiv. Vindkraft är ett naturligt komplement till vattenkraften och en viktig pusselbit i ett förnybart elförsörjningsystem.

UNDER PLANERING

Om projektet
Skogsbolaget Holmen investerar i att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk. Området är ett av flera områden som pekas ut i kommunens vindkraftplan som lämplig för vindkraft.

Holmens investeringen omfattar 26 vindkraftverk med en total effekt om 143 megawatt. Vindkraftsparken förväntas tas i bruk mot slutet av 2021.

Aktörer
Skogsbolaget Holmen

Övrig information och material
Vindkraftplanen
Skogsbolaget Holmen

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se