Västra Erikslid – Nytt bostadsområde växer fram på Erikslid.

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. Totalt sammanlagt 450 lägenheter. Helt klart årsskiftet 2023/2024.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 maj 2021

Omfattande arbete pågår i området. SBB gjuter för nya husgrunder. Heimstaden kommer att påbörja arbeten med schakter under försommaren. Ormens väg har smalnats av. Under sommarhalvåret 2021 kommer arbetet att kompletteras med bland annat planteringar och asfaltering.

Om projektet

Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med flerbostadshus på Erikslid och slutför förtätningen av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg. Med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum är läget superbt för såväl stora som små familjer. I anslutning till Västra Erikslid utvecklas även Klockardalsparken till en hållbar och trivsam mötesplats.

Aktörerna Samhällsbyggnadsbolaget och Heimstaden kommer att bygga upp det nya bostadsområdet med plats för ca 450 lägenheter.

Närmast pulkabacken kommer SBB att bygga fyra flerbostadshus med hyresrätter.  Lägenheterna kommer att fördelas på fyra lamellhus och byggas i varierande storlekar, från 1 rok till 4 rok. Husen kommer att bli mellan fyra och sex våningar höga med fasader i trä och skiffer. SBB satsar på ny teknik för att bygga hållbara hus och i kvarteret Dubbelkrut görs en särskild satsning på spillvattenåtervinning för att optimera energiprestandan i lägenheterna. Det innebär att man tar tillvara på den energi som kommer från spillvatten och återanvänder det till värmesystemet. Husen kommer även förses med solceller på taken.

Byggstart sker under våren 2021 och bostäderna väntas vara inflyttningsklara hösten 2022.

Längs Klockarbergsvägen och Ormens väg norr om rondellen kommer Heimstaden att bygga hyres- och bostadsrätter, ca 300 lägenheter fördelat på åtta huskroppar.

Övrig information och material
Klockardalsparken
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Heimstadens hemsida 
Pressmeddelande – Kvarteret Dubbelkrut tar form – Lindbäcks bygger nytt i Skellefteå

Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Sveaborg

Sveaborg

I Skelleftehamn på Borggatan kommer tillfälliga bostäderna att sättas upp av Algeco. 44 stycken tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn ska lätta på trycket på permanenta bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge. Nu finns möjligheten att boka en av 25 villatomter.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2023.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Klart vintern 2022.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning december 2021.
Risbergsgatan

Risbergsgatan

15 nya parhus i form av hyresrätter ska byggas på Risbergsgatan på Hedensbyn. Byggherre och hyresvärd är Gretabo AB. Klart årsskiftet 2021/2022.
Aktivitetspark Burträsk

Aktivitetspark Burträsk

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk ska nu en aktivitetspark byggas med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se