Västra Erikslid – nytt bostadsområde på Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

6 juni

Vill du vara med och bygga gata vid det nya området? En upphandling har annonserats via e-avrop. Har du frågor gällande upphandlingen kontakta kundtjänst, 0910-73 50 00.

11 mars 2020

Fastighetsbolagen Magnolia Bostad och Bergsundet kommer att bygga 300 nya lägenheter på Västra Erikslid. Av dessa kommer minst 75 procent att utgöras av hyresrätter och resten av bostadsrätter.

Under våren ska Bergsundet och Magnolia ta fram en detaljerad utformning av området och hösten 2020 sätts spaden i jorden. Lägenheterna kommer att vara klara för inflyttning under 2022.

5 december 2019

Skellefteå kommun utlyser en markanvisningstävling för Västra Erikslid. 26 januari är sista inlämningsdag från exploatörer, och under februari tillkännages tilldelning av markanvisningar.

28 november 2019

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

26 september 2019

Detaljplanen för Västra Erikslid har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

1 juli 2019

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Västra Erikslid. Planen finns utställd för granskning 1 juli – 22 augusti.

Om projektet
Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med flerbostadshus på Erikslid. Området avgränsas till väster av Klockardalparkens pulkabacke och mot norr av bostadsområdet Västra Eriksberg. Västra Erikslid slutför den exploatering av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg.

I anslutning till Västra Erikslid rustas Klockardalsparken upp och vi bevarar vi mark som har betydelse för människans välbefinnande, det lokala kretsloppet samt växt- och djurliv.

Området har en förmånlig placering med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum. Västra Erikslid beräknas kunna ge 300-400 nya bostäder och detaljplanen möjliggör olika typer av boendeformer.

Övrig information och material
Västra Erikslid
Klockardalsparken
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn företagspark

Hedensbyn företagspark

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se