Illustration 1: Ilustration över Bergsundets flerbostadshus på Västra Erikslid. Nordmark & Nordmark arkitekter. Illustration 2: Illustration över Magnolias flerbostadshus på Västra Erikslid. Liljewall arkitekt.

Västra Erikslid – nytt bostadsområde på Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

September – december 2020

Just nu pågår arbete med Ormens väg. Vägen smalnas av och anslutande ledningar placeras rätt i förhållande till de nya bostäderna. I december beräknas stora delar av vägombyggnaden att vara klar och under försommaren 2021 kommer arbetet att kompletteras med planteringar med mera.

27 augusti 2020

Bergsundet och Magnolia Bostads bygglovsansökningar togs upp på bygg- och miljönämnden. Några smärre justeringar behöver göras innan byggloven beviljas. För att skynda på processen har nämnden gett ordförande fullmakt att skriva under byggloven så snart handlingarna är korrekta. Ansökningarna innebär totalt ca 450 lägenheter.

24 augusti 2020

Samhällsbyggnadsnämnden har utsett NEK AB som totalentreprenör för gatuombyggnaden mellan den nya och befintliga bebyggelsen på Västra Erikslid.

Om projektet

Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med flerbostadshus på Erikslid och slutför förtätningen av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg. Med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum är läget superbt för såväl stora som små familjer. I anslutning till Västra Erikslid utvecklas även Klockardalsparken till en hållbar och trivsam mötesplats.

Idel nya aktörer kommer att bygga upp det nya bostadsområdet med plats för ca 450 lägenheter, från 1 RoK till 4 RoK. Flerbostadshusen kommer att bli mellan fyra och sex våningar höga med fasader i trä.

Närmast pulkabacken kommer Bergsundet att bygga fyra flerbostadshus med hyresrätter. Husen rymmer tillsammans ca 160 lägenheter. Längs Klockarbergsvägen och Lasarettsvägen norr om rondellen kommer Magnolia att bygga hyres- och bostadsrätter, ca 300 lägenheter fördelat på åtta huskroppar.

Se arkitekternas illustrationer i bildspelet ovan.

Övrig information och material
Klockardalsparken
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Strand

Strand

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se