Västra Erikslid – Nytt bostadsområde växer fram på Erikslid.

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. Totalt sammanlagt 450 lägenheter. Helt klart årsskiftet 2023/2024.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 maj 2021

Omfattande arbete pågår i området. SBB gjuter för nya husgrunder. Heimstaden kommer att påbörja arbeten med schakter under försommaren. Ormens väg har smalnats av. Under sommarhalvåret 2021 kommer arbetet att kompletteras med bland annat planteringar och asfaltering.

Om projektet

Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med flerbostadshus på Erikslid och slutför förtätningen av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg. Med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum är läget superbt för såväl stora som små familjer. I anslutning till Västra Erikslid utvecklas även Klockardalsparken till en hållbar och trivsam mötesplats.

Aktörerna Samhällsbyggnadsbolaget och Heimstaden kommer att bygga upp det nya bostadsområdet med plats för ca 450 lägenheter.

Närmast pulkabacken kommer SBB att bygga fyra flerbostadshus med hyresrätter.  Lägenheterna kommer att fördelas på fyra lamellhus och byggas i varierande storlekar, från 1 rok till 4 rok. Husen kommer att bli mellan fyra och sex våningar höga med fasader i trä och skiffer. SBB satsar på ny teknik för att bygga hållbara hus och i kvarteret Dubbelkrut görs en särskild satsning på spillvattenåtervinning för att optimera energiprestandan i lägenheterna. Det innebär att man tar tillvara på den energi som kommer från spillvatten och återanvänder det till värmesystemet. Husen kommer även förses med solceller på taken.

Byggstart sker under våren 2021 och bostäderna väntas vara inflyttningsklara hösten 2022.

Längs Klockarbergsvägen och Ormens väg norr om rondellen kommer Heimstaden att bygga hyres- och bostadsrätter, ca 300 lägenheter fördelat på åtta huskroppar.

Övrig information och material
Klockardalsparken
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Heimstadens hemsida 
Pressmeddelande – Kvarteret Dubbelkrut tar form – Lindbäcks bygger nytt i Skellefteå

Klockardalsparken

Klockardalsparken

Klockardalsparken är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Nu rustas parken upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt. Klart hösten 2021.
Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar

Behovet av fler förskolor när Skellefteå växer är stort. Nu planeras en ny förskola att byggas intill Norrhammarskolan. Preliminär byggstart hösten 2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning sommaren 2021.
Släden

Släden

I närheten av Södertorg på Sörböle påbörjar nu Mannberg fastigheter bygget av ett 100-tal nya bostadsrätter. Första etappen klar hösten 2023.
Anderstorpsgården

Anderstorpsgården

På södra sidan av Skellefteälven bygger Heimstaden 221 nya hyresrätter i form av flerfamiljshus och radhus i varierande storlekar. Inflyttning 2023.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart hösten 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se