Västra Erikslid – nytt bostadsområde på Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

26 september 2019

Detaljplanen för Västra Erikslid har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

1 juli 2019

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Västra Erikslid. Planen finns utställd för granskning 1 juli – 22 augusti.

Om projektet

Området ligger väster om Erikslids centrum och avgränsas till väster av Klockardalsparkens pulkabacke. Mot norr avgränsas det av bostadsområdet Västra Eriksberg. Erikslids nya bostadsområde ska delas in i två kvarter med våningshus mellan fyra och sex våningar. Området ska innefatta flerbostadshus, trygghetsboende och om behov finns, ett vård- och omsorgsboende.

Våningshusen beräknas kunna ge mellan 300-400 bostäder, varav ca 100 skulle kunna utgöras av boendeplatser på ett eventuellt vård- och omsorgsboende.

I anslutning till området kommer det även att byggas en gång- och cykelbana. Byggnationerna planeras stå klara hösten 2021.

Aktörer

Skebo

Lindbäcks bygg

Riksbyggen

Heimstaden

 

Projektnamn

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör byggs nu Skellefteås största parkeringshus. Huset planeras stå färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Brogatan

Brogatan

Fler nya bostäder är på gång på södra sidan av Skellefteälven. På en tomt nära Campusområdet och Södertorg har Fastighetsbolaget Jagaren Fastigheter planer på att bygga lägenheter som ska anpassas för studenter.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se