Västra Erikslid – nytt bostadsområde på Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

5 december 2019

Skellefteå kommun utlyser en markanvisningstävling för Västra Erikslid. 26 januari är sista inlämningsdag från exploatörer, och under februari tillkännages tilldelning av markanvisningar.

28 november 2019

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

26 september 2019

Detaljplanen för Västra Erikslid har godkänts av bygg- och miljönämnden och skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

1 juli 2019

Skellefteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Västra Erikslid. Planen finns utställd för granskning 1 juli – 22 augusti.

Om projektet
Västra Erikslid blir ett nytt bostadsområde med flerbostadshus på Erikslid. Området avgränsas till väster av Klockardalsparkens pulkabacke och mot norr av bostadsområdet Västra Eriksberg. Västra Erikslid slutför den exploatering av området som påbörjades i och med bostadsområdet Västra Eriksberg.

Området har en förmånlig placering med direkt närhet till såväl friluftsområdet Vitberget som Erikslids centrum. Västra Erikslid beräknas kunna ge 300-400 nya bostäder och detaljplanen möjliggör olika typer av boendeformer.

Övrig information och material
Västra Erikslid
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen investerar för att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Släden

Släden

Det kan bli 100 nya hyreslägenheter på Sörböle. Det är Mannberg Fastigheter som vill göra en större exploatering i närheten av Sörböle torg.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se