UNDER PLANERING

Skellefteå resecentrum – Vilka är dina förväntningar?

Ett resecentrum är navet för resande och ska vara tillgängligt för alla. Sedan är det såklart trevligt om det även är inbjudande. Både för den som passerar dagligen, till den som besöker Skellefteå för allra första gången. Vilka av alternativen nedan känns viktigast för dig i vårt kommande resecentrum?

Vilka alternativ känns viktigast för dig i vårt kommande resecentrum?

Har du någon idé kring vårt kommande resecentrum?
Fyll i formuläret nedan så skickas det vidare till projektgruppen.

Resecentrum

Frågor och svar om
Resecentrum

Varför ska det byggas ett resecentrum?

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik. Trafikverkets planering för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och förväntas vara klar 2021. Därför behöver kommunen möta behovet av ett funktionellt resecentrum i Skellefteå samt ge ny plats åt dagens tillfälliga busstation. Detta kommer att göra det mer attraktivt att åka kollektivt och samtidigt underlätta människors vardag.

 

Vad kommer att finnas inom området?

Ytor för busstation, tågperronger, cykel- och bilparkering både i parkeringshus och utomhus samt hus med service och väntmöjligheter. Många olika typer av funktioner kommer att samsas på en begränsad yta, men vi kommer att få ett resecentrum där allt du behöver ligger inom gångavstånd. En inbjudande passage under järnvägen knyter stadsdelen Norrböle närmare centrum.

 

Var ska det byggas?

Huvudentrén kommer att ligga i förlängningen av Trädgårdsgatan, norr om Sara Kulturhus. Vi vill att Skellefteå resecentrum ska ligga nära centrum, stadsbussarna på Kanalgatan, lasarettet och andra viktiga funktioner.

 

Vem ansvarar för Skellefteå resecentrum?

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och byggnad för bland annat väntmöjligheter. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar för den trafik som trafikerar resecentrum.

 

När ska det stå klart?

Inget politiskt beslut är taget, men planerad byggstart ser idag ut att bli under år 2022. Själva byggprojektet beräknas ta ungefär 2-3 år.

 

Vad ligger som grund för den nuvarande planen?

Efter diskussioner och utredningar gällande placering av funktioner har vi kommit fram till en inriktning som skapar attraktiva bytesmöjligheter mellan olika transportslag och möjliggör för bussar och övrig trafik att ta sig till området på ett effektivt sätt. Vi ser att den inriktning vi har landat i medför ett inbjudande och tryggt resecentrum, och framför allt att resultatet kommer att bli riktigt bra! Helt enkelt nära.

Hur många kommer att resa från resecentrum?

I de utredningar som har tagits fram finns en prognos på ungefär 6 000 resenärer per dag när hela Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå är byggd. För att kunna skapa ett resecentrum som är redo för framtiden har man även utgått från att Skellefteå ska kunna växa och tagit höjd för detta i dimensioneringen.

Varför går inte stadsbussarna till resecentrum?

Både av utrymmesskäl samt att stadsbussarna helst ska vara så nära stadskärnan som möjligt. Kanalgatan är en därför en bättre plats för stadsbussarna att utgå ifrån.

Hur kommer resecentrum påverka trafiken i staden?

Tanken är att fler människor ska byta från bil till kollektiva färdmedel, cykel och gång. Skellefteå resecentrum ska därför bidra till minskad biltrafik i stadskärnan. Samtidigt skapar ett parkeringshus en ny målpunkt för biltrafik vilket kan förändra trafikrörelserna i staden. Förhoppningen är att biltrafiken på Kanalgatan genom staden ska vara oförändrad eller minska, men gator som exempelvis Skeppargatan kan få mer trafikrörelser som följd av parkeringshusets placering. Kommunen arbetar idag med en trafikutredning för de centrala delarna.

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel bygger en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Projektet beräknas bli klart under hösten 2019.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Exteriörskiss av Skellefteå resecentrum. Folk i rörelse på perrong.

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Anderstorp aktivitetspark

Anderstorp aktivitetspark

En ny aktivitetspark på Anderstorp lockar till möten med fysisk aktivitet i fokus och bidrar till bättre hälsa.
Strand 1

Strand 1

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga 32-36 nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se