Trafikplanering i centrum.

Visst andas det framtidstro i Skellefteå! Det byggs och planeras som aldrig förr. Förtätningen av bostäder och nya etableringar kräver en planering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

12 april 2021

Under maj påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september. Under våren och sommaren 2023 kommer Kanalgatan att färdigställas helt.

25 januari 2021

Centrala stan fortsätter att utvecklas.

Kommunens invånare och besökare behöver på ett säkert och effektivt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Samtidigt ska stadskärnan vara en attraktiv plats som framförallt ger rum för människan – inte bilen. Kommunen arbetar därför långsiktigt för att förändra vårt sätt att resa, med särskilt fokus på att minska korta bilresor inom staden, genom satsningar på kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Ett av målen är att minska biltrafikens negativa påverkan i Centrum.

För att minska Kanalgatans barriäreffekt byggs den om för att ge mer utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik samt för nya mötesplatser. Kanalgatan får ett körfält i vardera riktningen istället för nuvarande två. Nya parkeringshus placeras lätt åtkomliga vid E4, Lasarettsvägen och Södra Järnvägsgatan för att minska biltrafiken i själva stadskärnan. Norrbotniabanan kommer också på olika sätt påverka transportsystemet då banan förutsätter planskilda passager för hela järnvägssträckningen. Avsikten är att under 2021 kunna presentera tydligare förslag på trafiklösningar i anslutning till Norrbotniabanan.

Övrig information och material
Norrbotniabanan
Skellefteå resecentrum
Centrumhållplats
Karlgårdsbron
Nordlanderkorsningen
Södra Lasarettsvägen
Kanalgatan
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Sveaborg

Sveaborg

I Skelleftehamn på Borggatan kommer tillfälliga bostäderna att sättas upp av Algeco. 44 stycken tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn ska lätta på trycket på permanenta bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge. Nu finns möjligheten att boka en av 25 villatomter.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2023.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Klart vintern 2022.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning december 2021.
Risbergsgatan

Risbergsgatan

15 nya parhus i form av hyresrätter ska byggas på Risbergsgatan på Hedensbyn. Byggherre och hyresvärd är Gretabo AB. Klart årsskiftet 2021/2022.
Aktivitetspark Burträsk

Aktivitetspark Burträsk

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk ska nu en aktivitetspark byggas med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se