Torget – En blivande attraktiv mötesplats.

En attraktiv och levande stadskärna är målbilden för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan. Torget är en viktig del i länken mellan Södertorg i söder och resecentrum i norr. I och med kulturhusets placering norr om torget blir det än mer viktigt hur dessa två målpunkter kopplas samman för att stärka varandra. Torget är en yta för alla människor att mötas på och det är viktigt att de omgivande fasaderna berikar platsen med aktiva verksamheter och funktioner i bottenplan. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Central stan är klara. Preliminärt runt 2023-2025.

UNDER PLANERING

Om projektet
Torgets gestaltning, utformning och funktion har diskuterats i många år och väcker många Skelleftebors engagemang. Skisser och utredningar för torget har tagits fram i omgångar sedan slutet av 1990-talet utan att leda till någon handlingsplan.

Tanken är att torget ska fortsätta ha en flexibel utformning med plats för både större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Ytor för lek ska utvecklas och kan med fördel integreras i torgets möblering, gärna med uppsikt från uteserveringar och offentliga sittplatser. Vintertid kan tillfälliga lekytor skapas i form av snö. Sommartid placeras uteserveringar främst i torgets östra del där det finns goda sollägen.

Torghandel är en viktig del i en levande stad, och för att utveckla och förbättra förutsättningarna för torghandel ska torghandelsstadgan ses över. Ett program för torget ska också tas fram där kulturhuset och en framtida gestaltning av Kanalgatan ingår.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Programhandling torget
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Södertorg
Skellefteå resecentrum
Sara kulturhus
Kanalgatan

 

 

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se