GENOMFÖRT

T2 College/Campus – Specialdesignade utbildningslokaler för industriutbildningar.

Att vara en attraktiv utbildningsstad är viktigt för att säkra kompetensförsörjningen i norra Västerbotten. I Skellefteås målsättning finns planen att ta täten inom industriutbildningar. Skellefteå Industrihus har färdigställt nya specialdesignade utbildningslokaler för att möjliggöra och bidra till Skellefteå som en attraktiv utbildningsstad.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

3 maj 2018

T2 College invigdes i slutet av april och de första kurserna startade under våren

25 januari 2018

Maskinparken på T2 Collage tar form. Utrustning från Kaplanskolan återanvänds i kombination med nyinvesteringar på cirka 850 000 kronor. Det handlar bland annat om inköp av en kantpress och tre kombisvetser samt moderna verktyg och verktygsskåp. Bakom satsningen står gymnasienämnden tillsammans med Norsjö kommun. Under våren kommer lokaler och utrustning stå klara för att användas


Om projektet
Utbildningslokalerna är specialdesignade där byggnaden är indelad i en trädel, en metalldel och en för ny teknik och skapande. Lokalerna har färdigställts under vårterminen och utrustats med moderna maskiner.

Regionen är väletablerad inom träteknik, metall, ny teknik och innovation som bidrar med tung kompetens till utbildningarna i Skellefteå. Att förena utbildning med företag bidrar till att skapa ett gynnsamt utvecklingsklimat inom området.

Utbildningen är bred med allt från design och produktutveckling till förädlade produktionsmetoder. Det program som ges vid T2 College/Campus erbjuder även en lärlingsnivå där halva utbildningen är förlagd till ett företag kopplat till programmet.

Aktörer
Skellefteå Industrihus/No Plan B

Övrig information och material
No Plan B
T2 College hemsida
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

T2

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se