Strand – Tribo Fastigheter bygger nya lägenheter intill älven.

I takt med att invånarna blir fler behöver utbudet av bostäder växa och i Centrala stan finns ett stort behov av bostäder med varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Fram till år 2030 är målet att 1200 nya bostäder ska byggas inom Centrala stan. Därför välkomnas nu Tribos planer på att bygga nya bostadsrätter i olika storlekar på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

22 oktober 2020

Eftersom Mark- och miljööverdomstolen meddelade att inte ge prövningstillstånd har kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen vunnit laga kraft 2020-05-18.

18 maj 2020

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena, beslutet har överklagats till mark-och miljööverdomstolen.

2 april 2019

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad till Mark- och miljödomstolen.

 

Om projektet
Tribo fastigheter ska bygga ett 20-tal nya bostadsrätter i kvarteret Gösen. Bostadsrätterna kommer placeras i en tillbyggnad i trä på den befintliga fastigheten på Strandgatan 16-18 och i ett nytt fyravåningshus intill. Kombinationen av befintliga hyresrätter och lokaler med nya bostadsrätter skapar ett blandat boendealternativ där alla har möjlighet att ta del av det älvsnära läget.

Med ett mer varierat bostadsutbud med olika typer av bostäder, prisklasser och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och stadsdelen får en större mångfald av invånare där även unga och barnfamiljer får plats.

Förtätningen av bostäder stämmer också väl överens med målbilden för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan om hur stadsdelen ska utvecklas, bland annat om hur staden ska bli mer hållbar och attraktiv.

Aktörer
Tribo Fastigheter i Skellefteå AB

Övrig information och material
Planförslag
Brf Strand1
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se