Strand – Tribo Fastigheter bygger nya lägenheter intill älven.

I takt med att invånarna blir fler behöver utbudet av bostäder växa och i Centrala stan finns ett stort behov av bostäder med varierande upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar. Fram till år 2030 är målet att 1200 nya bostäder ska byggas inom Centrala stan. Därför välkomnas nu Tribos planer på att bygga nya bostadsrätter i olika storlekar på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

30 april 2019

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad till Mark- och miljödomstolen.

 

Om projektet
Tribo fastigheter ska bygga 32-36 nya bostadsrätter i kvarteret Gösen. Bostadsrätterna kommer placeras i en tillbyggnad i trä på den befintliga fastigheten på Strandgatan 16-18 och i ett nytt fyravåningshus intill. Kombinationen av befintliga hyresrätter och lokaler med nya bostadsrätter skapar ett blandat boendealternativ där alla har möjlighet att ta del av det älvsnära läget.

Med ett mer varierat bostadsutbud med olika typer av bostäder, prisklasser och ägandeformer kan fler personer erbjudas boende och stadsdelen får en större mångfald av invånare där även unga och barnfamiljer får plats. 

Förtätningen av bostäder stämmer också väl överens med målbilden för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan om hur stadsdelen ska utvecklas, bland annat om hur staden ska bli mer hållbar och attraktiv.

Aktörer
Tribo Fastigheter i Skellefteå AB

Övrig information och material
Planförslag
Brf Strand1
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Frågor och svar om projektet
Strand

Hur jag kan följa utvecklingen för projektet Strand 1?

Via www.strand1.se. kan du göra en intresseanmälan för att få löpande information kring projektet.

När planeras byggstart?

Se planerad byggstart.

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se