Strand 1 – Tribo Fastigheter planerar för 32-36 nya lägenheter intill älven.

I takt med att invånarna blir fler behöver utbudet av bostäder växa. Som ett led i detta har Tribo Fastigheter planer på att bygga 32-36 nya bostadsrätter i olika storlekar på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå. Byggstart planeras till slutet av 2019.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

26 april 2019

Detajlplanen har vunnit laga kraft. Byggstart planeras till slutet av 2019. 

21 februari 2019

Detaljplanen har godkänts av bygg- och miljönämnden för antagande i kommunfullmäktige våren 2019.

18 december 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att planförslaget ska återremitteras till bygg- och miljönämnden för genomförande av en dagsljusutredning.

8 november 2018

Bygg- och miljönämnden har antagit planen för kvarteret Gösen.

16 juni 2018

Detaljplanen för kvarteret Gösen ställs ut för granskning.

4 maj 2018

Detaljplanen ska utredas ytterligare efter att många berörda lämnat synpunkter under samrådet. Först i början av sommaren kan en granskning av planen bli aktuell.

22 januari 2018

Projektet är i startfasen och detaljplanen för området har varit ute för samråd. Nästa steg är granskning under våren 2018.

 

Om projektet
Tribo fastigheter planerar att bygga 32-36 nya bostadsrätter. Detta görs dels genom en påbyggnad i trä på fastigheten Strandgatan 16-18, dels genom ett nytt fyravåningshus intill.

Aktörer
Tribo Fastigheter i Skellefteå AB

Övrig information och material
Planförslag
Brf Strand1
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Strand 1

Frågor och svar om projektet
Strand 1

Hur jag kan följa utvecklingen för projektet Strand 1?

Via www.strand1.se. kan du göra en intresseanmälan för att få löpande information kring projektet.

När planeras byggstart?

Se planerad byggstart.

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel får bygglov för en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Bygget beräknas vara klar i slutet av september 2019.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Exteriörskiss av Skellefteå resecentrum. Folk i rörelse på perrong.

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Anderstorp aktivitetspark

Anderstorp aktivitetspark

Skellefteå kommun planerar för en ny aktivitetspark på Anderstorp där möjlighet till fysisk aktivitet ska bidra till en bättre hälsa. Klart hösten 2019.
Strand 1

Strand 1

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga 32-36 nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se