Strand – Tribo Fastigheter planerar för 32-36 nya lägenheter intill älven.

I takt med att invånarna blir fler behöver utbudet av bostäder växa. Som ett led i detta har Tribo Fastigheter planer på att bygga 32-36 nya bostadsrätter i olika storlekar på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

30 april 2019

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad till Mark- och miljödomstolen.

21 februari 2019

Detaljplanen har godkänts av bygg- och miljönämnden för antagande i kommunfullmäktige våren 2019.

18 december 2018

Kommunfullmäktige har beslutat att planförslaget ska återremitteras till bygg- och miljönämnden för genomförande av en dagsljusutredning.

8 november 2018

Bygg- och miljönämnden har antagit planen för kvarteret Gösen.

16 juni 2018

Detaljplanen för kvarteret Gösen ställs ut för granskning.

4 maj 2018

Detaljplanen ska utredas ytterligare efter att många berörda lämnat synpunkter under samrådet. Först i början av sommaren kan en granskning av planen bli aktuell.

22 januari 2018

Projektet är i startfasen och detaljplanen för området har varit ute för samråd. Nästa steg är granskning under våren 2018.

 

Om projektet
Tribo fastigheter planerar att bygga 32-36 nya bostadsrätter. Detta görs dels genom en påbyggnad i trä på fastigheten Strandgatan 16-18, dels genom ett nytt fyravåningshus intill.

Aktörer
Tribo Fastigheter i Skellefteå AB

Övrig information och material
Planförslag
Brf Strand1
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Strand 1

Frågor och svar om projektet
Strand 1

Hur jag kan följa utvecklingen för projektet Strand 1?

Via www.strand1.se. kan du göra en intresseanmälan för att få löpande information kring projektet.

När planeras byggstart?

Se planerad byggstart.

Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

Skellefteå kommun gör det möjligt att bygga fler bostäder i nordvästra delen av Kåge. Här skapas 25 nya villatomter.
Forskargatans lekplats

Forskargatans lekplats

Nu är det dags för renovering av Forskargatans lekplats. Under våren 2020 kommer arbetet att sätta igång med att bygga en lekplats riktad till de mindre barnen i närområdet.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se