Varför behöver staden utvecklas?

För såväl kustområdet som inlandet behövs starka stadsregioner, och i Västerbotten representeras de av Umeå och Skellefteå. I norra länsdelen fungerar Skellefteå som en nod för service, utbildning, arbetsmarknad, kultur, nöje och fritid. 12 av de 15 kommuner som finns i Västerbottens län har idag färre än 10 000 invånare vilket gör att Skellefteås stadskärna spelar en roll i regionen som en plats dit många kommer för att shoppa, uppleva och känna stadspuls. Skellefteås roll som arbetsmarknadsregion bidrar till att människor också vistas mycket i centrum då de har sina arbetsplatser i staden.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen (antagen 2011), pekades Centrala stan ut som ett viktigt område i behov av en ny plan då intresset var och är stort att utveckla Centrum. Samtidigt finns det flera problem kopplade till trafik- och transportsystemet. I planen som nu är klar finns förslag på en hållbar trafiksystemlösning, såväl som förslag på att överbrygga andra identifierade utmaningar som finns i Centrala stan idag. Läs mer i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Stan.

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen (pdf, nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf, nytt fönster) 

Utmaningar
En lång vinter innebär bland annat att det bildas barriärer mellan inne och ute. Mycket av stadslivet flyttar inomhus. I Skellefteås stadskärna finns idag flera så kallade inaktiva fasader längs viktiga stråk. Det kan vara verksamheter som är viktiga men inte bidrar till gatulivet, som exempelvis banker. En annan utmaning är lucktomter och stora parkeringsarealer som skapar tomrum och bidrar till känslan av ett händelselöst centrum. Barriärer som E4, älven, järnvägen och Kanalgatan delar idag in staden i olika områden istället för att knyta ihop olika viktiga målpunkter. Bilarna dominerar i stadskärnan vilket tar plats från oss människor att gå, vistas och mötas. Det tar också plats från cyklister, sammanhängande stadsrum och grönområden.

Ett utmanande klimat

 • Få aktiviteter på vintern och ett kallt klimat gör att mycket av stadslivet flyttar inomhus.
 • Mörker stora delar av året.
 • Halt väglag och snö skapar utmaningar för tillgänglighet och cykel.
 • Händelselöst på kvällar – Centrum stänger tidigt.
 • Handeln utmanas av externa köpcentrum.

 Stadslivet sugs inomhus

 • Många gallerior suger stadslivet inomhus.
 • Kylan gör att människor stannar inne.
 • Inte tillräckligt mycket interaktion mellan ute och inne.

 Hål i staden

 • Kvartersstrukturen är ofullständig och staden har flera tomma hål som skapar barriärer.
 • Stora och odefinierade stadsrum.
 • Parkeringsarealer skapar tomrum.
 • Flera oattraktiva gårdsrum som används som parkeringsplats.

 Inaktiva fasader och funktioner på A-lägen

 • Flera döda och inaktiva fasader längs med viktiga stråk.
 • På strategiska lägen finns funktioner som är samhällsviktiga men som inte bidrar till gatulivet, t ex banker.
 • Flera introverta byggnader med funktioner som potentiellt kan skapa mer liv i staden.

 Barriärer i staden

 • Få alternativ att korsa järnvägen.
 • Älven är en barriär med få möjligheter att korsa.
 • Trafikleder som E4 skapar barriärer.
 • Kanalgatan är idag som en barriär av trafik och parkering.

 Bilarna dominerar

 • Glest boende skapar bilberoende.
 • Få avgångar med offentlig transport.
 • Stora parkeringsarealer på attraktiva lägen.
 • Vissa gator har en trafikdominerande utformning.

Varje utmaning är också en möjlighet till förbättringar och nya initiativ. Svar på hur dessa utmaningar kan bemötas finns presenterat i planen för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan.

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se