Södra Lasarettsvägen. En stadsgata med trygga passager.

Södra Lasarettsvägen byggs om till en stadsgata med trädallé, gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Det är ännu en del i utvecklingen av Centrala stan. Så småningom kommer vägen att ansluta till Karlgårdsbron. Klart 2023.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

1 juli 2022

Färdigställande av södra Lasarettsvägen pågår vid korsningen Storgatan och söderut.

Om projektet
I utformningen av nya Södra Lasarettsvägen läggs stor vikt på utformningen av gång- och cykelbanor, trygga passager och tillgänglighet.

Skissen här ovanför ger en ungefärlig bild av gatans nya utformning. Ungefär en tredjedel av gatan kommer att byggas för fordonstrafik. Resterande två tredjedelar tillägnas dubbla gångbanor, en cykelbana och trädalléer på vardera sidan om körfältet.

Genom denna utformning kan nya Södra Lasarettsvägen stärka kopplingen mellan väst och öst. Gatan byggs om utifrån kommunens riktlinjer för hållbart byggande. Det innebär bland annat energieffektiva installationer, medvetna materialval och att det material och de konstruktioner som går att återanvända kommer att bli återanvända.

Projektet Södra Lasarettsvägen steg för steg

Etapp 3, 2022/2023

Gatuombyggnad Södra Lasarettsvägen
Vägen byggs om till en stadsgata med trädalléer på vardera sida om körfältet. Södra Lasarettsvägens körbanor mellan Nygatan och Strandgatan färdigställs, cykelbana och gångbanor påbörjas. Viss plattläggning kan kvarstå till 2023. Träd planteras och grönytor färdigställs helt våren 2023.

Färdigställande av gatorna runt Frigg

Byggprojektet på kvarteret Frigg med närmare 200 nya lägenheter måste färdigställas utvändigt innan den del av vägen som går förbi Frigg och fram till Kanalgatan kan färdigställas och öppnas för trafik. Inflytt kvarteret Frigg årsskiftet 22/23.

Södra Lasarettsvägen från korsningen Nygatan och norrut grävs ur under 2022 och färdigställs under 2023 på grund av samordning med arbeten på kvarteret Frigg samt Balder. Nygatans gångfartsområde genom Centrala stan förlängs västerut mellan Tjärhovsgatan och Södra Lasarettsvägen. Klart oktober 2022.

Korsningen Strandgatan-Södra Lasarettsvägen-Ernst Westerlunds allé

Korsningen vid Strandgatan färdigställs i samband med färdigställandet av Karlgårdsbrons norra landfäste.

Cirkulation Kanalgatan inkl. ledningsarbete

Där Södra Lasarettsvägen möter Kanalgatan byggs en cirkulationsplats. Start juni 2022, klart hösten 2023. Arbetet startar i söder vid Balderskolan och arbetar sig norrut mot Kanalgatan och Lasarettsvägen från och med augusti 2022. Trafiken på Kanalgatan hålls igång under tiden cirkulationen byggs. Lasarettsvägen stängs av slutet av augusti till november.

Hållbar trafiklösning

Södra Lasarettsvägen kommer att bli en del av ett tydligt stråk från söder till norr för den västra fordonstrafiken som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Karlgårdsbron kommer att ansluta till Södra Lasarettsvägen som i sin tur leder trafiken upp på Kanalgatan och västerut upp på Nordlandergatan. En ny passage för fordonstrafik under järnvägen planeras vid Nordlandergatan.

Helt klart 2023.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Trafikplanering i centrum
Karlgårdsbron
Nordlanderkorsningen
Kanalgatan
Frigg

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se