Skogslekparken på Sjungande – En samlingspunkt över generationsgränserna

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekparken på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

11 oktober

Skogslekparken invigs söndag 11 oktober, klockan 13.00-15.00.

31 augusti

Lekplatsutrustningen är nu färdigmonterat och omkringliggande miljö färdigställs. 

25 maj 2020

Just nu pågår förberedande markberedning. Därefter påbörjas monteringen av lekplatsutrustningen. Arbetet beräknas pågå till slutet av augusti.

Om projektet
Tanken med lekplatsen är att den ska locka många olika åldersgrupper och fungera som en samlingsplats i området. På lekplatsen finns många olika typer av aktivitetsytor och här finns allt från linbana, klätterställningar, studsmattor, boulebana samt fika- och picknickplatser.

Riksbyggen har försökt bevara så många som möjligt av träden i området, för att skapa känslan av en skogslekpark. De har även jobbat mycket med belysning, av både träd och attraktioner för att lekparken ska kännas trivsam och trygg.

Lekplatsen invigdes oktober 2020.

Bildkälla: Kompan

Aktörer
Riksbyggen

Övrig information och material
Riksbyggens hemsida
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen 
Hållbart byggande

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Örjanshallen

Örjanshallen

Hela Skellefteå ska vara en attraktiv plats att bo och leva i, både för invånare och för besökare. Därför har Örjanshallen och den intilliggande badshusparken rustats upp för att området ska bli en mer tilltalande plats att besöka. Klart hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se