Skogslekparken på Sjungande – En samlingspunkt över generationsgränserna

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekparken på uppdrag av Samfälligheten Värmen. 

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

11 oktober

Skogslekparken invigs söndag 11 oktober, klockan 13.00-15.00.

31 augusti

Lekplatsutrustningen är nu färdigmonterat och omkringliggande miljö färdigställs. 

25 maj 2020

Just nu pågår förberedande markberedning. Därefter påbörjas monteringen av lekplatsutrustningen. Arbetet beräknas pågå till slutet av augusti.

Om projektet
Tanken med lekplatsen är att den ska locka många olika åldersgrupper och fungera som en samlingsplats i området. På lekplatsen finns många olika typer av aktivitetsytor och här finns allt från linbana, klätterställningar, studsmattor, boulebana samt fika- och picknickplatser.

Riksbyggen har försökt bevara så många som möjligt av träden i området, för att skapa känslan av en skogslekpark. De har även jobbat mycket med belysning, av både träd och attraktioner för att lekparken ska kännas trivsam och trygg.

Lekplatsen invigdes oktober 2020.

Bildkälla: Kompan

Aktörer
Riksbyggen

Övrig information och material
Riksbyggens hemsida
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen 
Hållbart byggande

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se