Skellefteå Airport – Destination Skellefteå växer.

Skellefteå Airport spelar en avgörande roll för Skellefteås fortsatta tillväxt och utveckling. För att möta efterfrågan från både affärs- och privatresenärer arbetar Skellefteå Airport för att ständigt utvecklas och satsar på hållbara lösningar.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

12 september 2019

Den nya rullbanan invigs.

27 maj 2019

420 meter som tar Skellefteå in i framtiden

20 december 2018

Mark- och miljödomstolen har gett klartecken till att förlänga flygplatsens landningsbana med 420 meter. En längre landningsbana innebär att större och mer miljövänliga plan kan trafikera flygplatsen. Domen är kopplad till ett antal villkor som exempelvis bullerskydd, hantering av farligt avfall och kemikalier samt under en prövotid göra utredningar av grundvattnet.

9 mars 2018

Beslutet från Miljödomstolen om en förlängning av landningsbanan dröjer. Tidigast sommaren 2019 kan bygget starta förutsatt att domstolen ger sitt godkännande.

 


Om projektet
En växande besöksnäring och fler invånare i kommunen, ställer krav på att trafiksystem och kommunikationer utvecklas. Det behövs effektiva lösningar som binder samman Skellefteå med resten av Sverige och världen. Affärs- och privatresenärer som reser till, från och genom Skellefteå kommer att efterfråga en helhetslösning, som tar hänsyn till olika transportslag. Att enkelt och tidseffektivt kunna byta transportsätt blir också avgörande för en hållbar utveckling av både miljön och näringslivet.

I takt med att vi människor väljer längre och mer direkta flygresor kommer Skellefteå Airport att se över behoven kring tillgänglighet för fler, större och mer miljövänliga flygplan.

Aktörer
Skellefteå Airport

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Skellefteå Airport
Transportstyrelsen – flygplatsstatistik

 

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se