UNDER PLANERING

Resecentrum – En samordnad knutpunkt.

Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att skapa bra trafikflöden för fler Skelleftebor och besökare. En utgångspunkt för planeringen är att det ska vara en attraktiv plats där alla känner sig välkomna, trygga och säkra. Resecentrum som samlande bytespunkt för olika trafikslag blir också en mötesplats i staden.

Om projektet
Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång- och cykeltrafik, lokal- och regional busstrafik och biltrafik. Entrén planeras i fonden på Trädgårdsgatan, där även en ny gång- och cykelpassage föreslås under järnvägen. Området ska erbjuda resecentrumfunktioner med bussterminal, cykelparkering samt bilparkering.

Arbetet med att ta fram en funktionsstudie för centret är påbörjat, på uppdrag av kommunfullmäktige. Arbetet sker i dialog med Trafikverket i väntan på järnvägsplanen för Norrbotniabanan.

Aktörer
Skellefteå kommun

Vilka är dina förväntningar?
Ett resecentrum är navet för resande och ska vara tillgängligt för alla. Sedan är det såklart trevligt om det även är inbjudande. Både för den som passerar dagligen, till den som besöker Skellefteå för allra första gången. Vad känns viktigast för dig i vårt kommande resecentrum? Tyck till på skelleftea.se/tyckomresecentrum

Övrig information och material
Skellefteå kommuns sida om resecentrum
Trafikverkets hemsida, Norrbotniabanan
Beslut i Kommunstyrelsen – Järnvägen ska gå i markplan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Mötesplatser och stråk

 

Resecentrum

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se