Port of Skellefteå – Här skapas norra Sveriges logistikcenter.

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

15 november 2021

Som en del i den beslutade utvecklingsstrategi för Port of Skellefteå är nästa steg nu en ny djup kaj. Idag gav samhällsbyggnadsnämnden klartecken för fortsatta investeringar. En ansökan till Mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att anlägga en kaj i anslutning till den nya ytan på Norra sidan har gjorts och beslut förväntas komma första kvartalet 2022.

21 maj 2021

Skellefteå kommun har vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ansökt om att få tillstånd till befintlig och utökad hamnverksamhet samt att anlägga ny kaj och för detta utföra muddring, sprängning och utfyllnad i vattenområde m.m. Ansökan omfattar även dispens för dumpning av muddermassor.

13 oktober 2020

 

 


Om projektet
Havsbotten i hamnen underhållsmuddras, vilket innebär att delar av botten schaktas och
gör att större fartyg kan trafikera hamnen. Efter beslut i Mark- och miljödomstolen har kommunen fått
klartecken till att öka landytorna på norra sidan av hamnområdet. Även nya lagringsytor och magasinlösningar
kommer att färdigställas.

Ett arbete med att ta fram förslag på en ny kaj pågår där tanken är att göra det möjligt för 250 meter långa fartyg att angöra hamnen. I anslutning till kajen finns också planer på att skapa ett industriområde för nya etableringar.

Kommunens investeringar i hamnområdet finansieras till 50 % från EU:s regionala utvecklingsfond och skapar förutsättningar för att fler typer av gods kan lassas och lossas samt att antal transporter kan öka. Även miljövinsterna blir betydande med en större och djupare hamn. Långa transporter på land, från bland annat industrier och sågverk, kan undvikas då godset istället skeppas i närområdet.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Port of Skellefteås hemsida

Centrerad logotyp

 

 

Släden

Släden

I närheten av Södertorg på Sörböle bygger Mannberg fastigheter ett 100-tal nya bostadsrätter. Första etappen klar hösten 2023.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart våren 2022.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå Södra

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera och nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet.
Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar

Behovet av fler förskolor när Skellefteå växer är stort. Nu planeras en ny förskola att byggas intill Norrhammarskolan. Klart hösten 2023.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Klart hösten 2024.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se