Polaris – Diös bygger ut kvarteret Polaris intill Sara kulturhus.

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

4 mars 2021

Detaljplanen för Polaris 8 och 39 m.fl. i centrala Skellefteå finns nu ute på granskning fram till den 25 mars.

Om projektet
Huset närmast Torggatan planeras att bli fyra våningar, medan huset på nuvarande parkering på innergården planeras att bli upp mot 10 våningar högt. 

Förutom det stora behovet av fler bostäder i Skellefteå. så finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I Centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där kvarteret Polaris med dess parkering är utpekat som en av dem.

Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum. Kommersiella lokaler i gatuplan stimulerar även till ett mer levande stadsliv, allt enligt målbilden för stadsdelen.

Aktörer
Diös Fastigheter

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Sara kulturhus
Diös hemsida

Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Byalagsgatan

Byalagsgatan

Skidstahus bygger ett nytt bostadsområde med stadsvillor på Byalagsgatan i Kåge. 30-tal bostadsrätter i två etapper. Första etappen klar 2021.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart senhösten 2021.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning hösten 2021.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se