Polaris – Diös bygger ut kvarteret Polaris intill Sara kulturhus.

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

2 november 2020

Detaljplanen för Polaris 8 och 39 m.fl. i centrala Skellefteå finns nu ute på samråd fram till den 23 november.

Om projektet
Huset närmast Torggatan planeras att bli fyra våningar, medan huset på nuvarande parkering på innergården planeras att bli upp mot 10 våningar högt. 

Förutom det stora behovet av fler bostäder i Skellefteå. så finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I Centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där kvarteret Polaris med dess parkering är utpekat som en av dem.

Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum. Kommersiella lokaler i gatuplan stimulerar även till bättre stadsliv, allt enligt målbilden för stadsdelen.

Aktörer
Diös Fastigheter

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Sara kulturhus

Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se