Polaris – Diös bygger ut kvarteret Polaris.

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter samt för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

14 juli 2021

Detaljplanen för Polaris 8 och 39 m.fl. i Centrala Skellefteå har vunnit laga kraft.

Om projektet
Huset närmast Torggatan planeras att bli fyra våningar, medan huset på nuvarande parkering på innergården planeras att bli upp mot 10 våningar högt. 

Förutom det stora behovet av fler bostäder i Skellefteå. så finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I Centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där kvarteret Polaris med dess parkering är utpekat som en av dem.

Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum. Kommersiella lokaler i gatuplan stimulerar även till ett mer levande stadsliv, allt enligt målbilden för stadsdelen.

Aktörer
Diös Fastigheter

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Sara kulturhus
Diös hemsida

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se