Polaris. HSB Norr bygger ut kvarteret Polaris.

Intill Sara kulturhus ska HSB Norr bygga två nya hus med 100 bostads-och hyresrätter samt för lokaler för olika verksamheter i gatuplan. Preliminär inflyttning hösten 2024.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

14 juli 2021

Detaljplanen för Polaris 8 och 39 m.fl. i Centrala Skellefteå har vunnit laga kraft.

Om projektet
Huset närmast Torggatan planeras att bli fyra våningar, medan huset på nuvarande parkering på innergården planeras att bli upp mot 10 våningar högt.

Förutom det stora behovet av fler bostäder i Skellefteå. så finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I Centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där kvarteret Polaris med dess parkering är utpekat som en av dem.

Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum. Kommersiella lokaler i gatuplan stimulerar även till ett mer levande stadsliv, allt enligt målbilden för stadsdelen.

Säljstart av lägenheterna planeras till hösten 2022, med preliminär inflyttning hösten 2024.

Aktörer
HSB Norr

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Sara kulturhus
Diös hemsida

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se