Parkeringshuset Renen – Skellefteås största parkeringhus

I den nya stadsdelen Strömsör i kvarteret Renen byggs nu Skellefteås största parkeringshus. Huset planeras stå färdigt november 2019.

PÅGÅENDE


Om projektet

Parkeringshuset Renen som väntas stå klart i november 2019 kommer att rymma totalt 480 parkeringsplatser och blir därmed Skellefteås största. Parkeringshuset omfattar två våningar under mark samt fyra plan ovan mark för bilar, motorcyklar och cyklar. I parkeringshuset kommer det även att finnas laddplatser för elbilar.

Mot väster kommer byggnaden att kläs i en grönskimrande glasfasad som  gör att ljuset reflekteras och ger ett intressant ljusspel som kommer att förändras alltefter solljusets variationer och tid på dygnet. Sockelvåningen mot trottoarer kläs in i med varmtonade breda träpaneler i hyvlad gran. Mot öster kommer fasaden vara helt klädd i ett öppet träraster i värmebehandlad gran. Skyltfönster längs gatan kommer ge möjlighet till evenemangsskyltning.

Aktörer
Projektet bygger på ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus.

Övrig information och material
Skellefteå Industrihus Strömsör
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Projektnamn

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör byggs nu Skellefteås största parkeringshus. Huset planeras stå färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Brogatan

Brogatan

Fler nya bostäder är på gång på södra sidan av Skellefteälven. På en tomt nära Campusområdet och Södertorg har Fastighetsbolaget Jagaren Fastigheter planer på att bygga lägenheter som ska anpassas för studenter.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se