Parkering – För cyklar och bilar i en hållbar stad.

Tillgång och placering av parkeringar för cyklar och bilar påverkar trafikflödet och även hur vi människor förflyttar oss. Parkering är därför en viktig del i Skellefteå kommuns arbete för att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

13 februari 2019

Kommunfullmäktige har antagit de nya riktlinjerna för parkering som ger vägledning och stöd i kommunens fortsatta planeringsarbete.Om projektet
I planeringen av en mer levande stadsmiljö behövs balans mellan de olika sätten att förflytta sig. Det blir i sin tur vägledande för hur parkeringar för olika trafikslag ska utformas och placeras. Samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar.

Några exempel på hur parkering kan bidra till ett hållbart Skellefteå:

  • Flytta bilparkeringar längs gator till tomtmark, för att frigöra ytor för exempelvis uteserveringar, bredare gångbanor, planteringar och annat.
  • Skapa flexibla regler som ger de som bygger (byggherrar) större möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser när nya bostäder och arbetsplatser skapas.
  • Ta fram en parkeringsnorm (riktlinjer som kan tillämpas vid exempelvis bygglov och fastighetsbildning) för cykelparkeringar, som säkerställer tillräckligt många platser med cykelparkering vid bostäder, arbetsplatser och verksamheter.
  • Ge fastighetsägare möjlighet till alternativa parkeringslösningar, exempelvis kan parkeringsplatser i offentliga parkeringshus samnyttjas över dygnet av boende, anställda och besökande.


Aktörer
Skellefteå kommun

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se