Parkbron. En blivande gång- och cykelbro.

För att begränsa fordonstrafik in i stadskärnan och skapa trygga och mer sammanhängande gång- och cykelstråk planerar Skellefteå kommun att göra om Parkbron till en gång- och cykelbro. Vilket år denna förändring ska göras är inte bestämt ännu. Bland annat behöver Karlgårdsbron stå klar innan det kan bli verklighet. 

UNDER PLANERING

Om projektet
Parkbron blir en förtydligande länk i Nord-sydstråket för gång-och cykeltrafikanter mellan södra och norra sidans mötesplatser. Sådana mötesplatser är bland annat Campus och Södertorg och vidare mot Stadsparken, torget, kulturhuset och resecentrum. Stråket binder ihop gröna miljöer inom Centrala stan, från söder till norr.

I stadskärnan, speciellt vid Kanalgatan, finns idag höga halter av koldioxidutsläpp. En viktig åtgärd för att minska dessa är bland annat att leda om fordonstrafiken från Parkbron via den nya bron över älven. En annan viktig grund till att förändra Parkbron till gång- och cykelbro är att öka brons livslängd. Den inte är konstruerad för klara av de belastningar som framtidens trafik kommer att innebära.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Södertorg
Torget
Sara kulturhus
Skellefteå resecentrum
Kanalgatan
Karlgårdsbron

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se