Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

Skellefteå Site East. Framtiden inom hållbara anläggningsprojekt är här. På Hedensbyn skapas förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Satsningen möjliggör för fler företag inom energiintensiva branscher att etablera sig och...
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå – Här skapas norra Sveriges logistikcenter.Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. PÅGÅENDE Klicka här för att läsa mer Vad...
Kvarnbacken

Kvarnbacken

Kvarnbacken – 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge.För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart hösten 2022.PÅGÅENDE Klicka här för att läsa mer Vad händer nu?24 maj 2021Den...
Nipan

Nipan

Nipan –  Skebo bygger två nya hyreshus vid Parksbrons södra fäste.Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid Parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.PÅGÅENDE Klicka här för att läsa mer Vad händer nu?20 maj...
Anderstorg

Anderstorg

Anderstorg – En plats som utvecklas.Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska byggas. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.PÅGÅENDE Klicka här för att läsa mer...
Anderstorg

Anderstorg

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska byggas. Hösten 2020 fick området en ny och förbättrad trafiklösning.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan byggs om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Klart 2022.
Aktivitetspark Burträsk

Aktivitetspark Burträsk

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk ska nu en aktivitetspark byggas med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 nya bostäder fram till 2030 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. Helt klart årsskiftet 2023/2024.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven. Byggstart sommaren 2021.
Burviksvägen/Strandvägen

Burviksvägen/Strandvägen

Två nya hyreshus ska byggas intill Myggvalla i Bureå som tillsammans kommer ge Bureå ett 30-tal nya bostäder. Klart december 2021.
Klintgatan

Klintgatan

Skellefteå förbereder mark för 11 stycken nya villatomter på Klintgatan på Degerbyn.
Oxen

Oxen

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se