Ny bro över älven

Ny bro över älven

Bro över älven – Skellefteå kommun planerar för en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå. UNDER PLANERING En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang...
Hedensbyn

Hedensbyn

Hedensbyn – Ett nav för transporter av gods och människor. Stadsdelen Hedensbyn växer fram som en knutpunkt för flöden av människor och gods. I takt med att vi blir fler invånare i Skellefteå utvecklas även näringslivet, vilket ställer krav på effektiva...
Floraskolan

Floraskolan

Floraskolan – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9. Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020. PÅGÅR Klicka här för att läsa mer Vad händer just nu? December...
Resecentrum

Resecentrum

UNDER PLANERING Resecentrum – En samordnad knutpunkt. Att göra resecentrum till en effektiv och attraktiv bytespunkt är en viktig satsning för att skapa bra trafikflöden för fler Skelleftebor och besökare. En utgångspunkt för planeringen är att det ska vara en...
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum Visst andas det framtidstro i Skellefteå! Det byggs och planeras som aldrig förr. Förtätningen av bostäder och nya etableringar kräver en planering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt....
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se