Oxen – Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus, ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Bolaget bygger sedan tidigare ett nytt parkeringshus på Citykompaniets parkering som ska stå klart vid årsskiftet 20/21. 

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

1 september 2020

Detaljplanen för kvarteret Oxen har antagits av bygg- och miljönämnden.

Om projektet
De två husen ska byggas på den tomma ytan mellan det nya parkeringshuset på Citykompaniets parkering och på de befintliga husen mot Nygatans gågatan.  

Närmast gågatan kommer det att byggas ett handels-, kontors- och bostadshus som blir fem våningar högt och på innergården byggs det sju våningar höga bostadshuset.

Butiken i bottenplan ska enligt plan färdigställas hösten 2022 och även kontorsplanen under hösten 2022. Bostäderna färdigställs vid årsskiftet 2022/2023 och inflyttning preliminärt januari 2023.

Aktörer
Nordvestor Fastigheter

Övrig information och material
Nordvestors hemsida 
Parkeringshuset på CK-parkeringen
Detaljplaner
Fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart hösten 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp hösten 2020, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Anderstorp Centrum

Anderstorp Centrum

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.
Centrumhållplats

Centrumhållplats

En centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Oxen

Oxen

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se