Oxen – Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan.

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus, ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Bolaget har sedan tidigare byggt ett nytt parkeringshus på Citykompaniets parkering som stod klart vid årsskiftet 20/21. 

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

24 september 2020

Detaljplanen för kvarteret Oxen har vunnit laga kraft.

Om projektet
De två husen ska byggas på den tomma ytan mellan det nya parkeringshuset på Citykompaniets parkering och på de befintliga husen mot Nygatans gågatan.  

Närmast gågatan kommer det att byggas ett handels-, kontors- och bostadshus som blir fem våningar högt och på innergården byggs det sju våningar höga bostadshuset.

Butiken i bottenplan ska enligt plan färdigställas hösten 2022 och även kontorsplanen under hösten 2022. Bostäderna färdigställs vid årsskiftet 2022/2023 och inflyttning preliminärt januari 2023.

Aktörer
Nordvestor Fastigheter

Övrig information och material
Nordvestors hemsida 
Parkeringshuset på CK-parkeringen
Detaljplaner
Fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Byalagsgatan

Byalagsgatan

Skidstahus bygger ett nytt bostadsområde med stadsvillor på Byalagsgatan i Kåge. 30-tal bostadsrätter i två etapper. Första etappen klar 2021.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart senhösten 2021.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning hösten 2021.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se