Oxen – Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan.

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus, ett bostadshus på sju våningar, samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Bolaget har sedan tidigare byggt ett nytt parkeringshus på Citykompaniets parkering som stod klart vid årsskiftet 2020/2021. 

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Om projektet
De två husen ska byggas på den tomma ytan mellan det nya parkeringshuset på Citykompaniets parkering och de befintliga husen mot Nygatans gågata. Närmast gågatan kommer det att byggas ett handels-, kontors- och bostadshus som blir fem våningar högt och på innergården byggs det sju våningar höga bostadshuset.

Butiken i bottenplan ska enligt plan färdigställas hösten 2022 och även kontorsplanen under hösten 2022. Bostäderna färdigställs vid årsskiftet 2022/2023 med preliminär inflyttning januari 2023.

Aktörer
Nordvestor Fastigheter

Övrig information och material
Nordvestors hemsida
Parkeringshuset på CK-parkeringen
Detaljplaner
Fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se