Östra navet – Effektiviserar kommunkoncernen och möjliggör för Skellefteås fortsatta utveckling.

Skellefteå Industrihus genomför en omdaning av industriområdet på Hedensbyn för att samordna flera tekniska verksamheter inom Skellefteå kommunkoncern. Samtidigt blir attraktiva tomter lediga så att vi i stället kan bygga skolor, bostäder och ge plats åt näringslivet. 

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

14 februari 2019

Lokalen med namnet Fabriken på Hedensbyn byter namn till Östra navet. Namnbytet görs då det ofta uppstår frågetecken kring vilken fabrik det egentligen pratas om. Läs mer om namnbytet här

25 januari 2019

Räddningstjänstens lokaler avbeställs och en ny upphandling ska göras för denna del av projektet. Förhoppningen är att flytten av räddningstjänsten kan ske samtidigt som den nya cirkulationsplatsen vid korsningen på väg 372 står klar. Arbetet  med ny trafiklösning inleds i sommar och väntas ta cirka två år att färdigställa. Läs mer om beslutet här

8 juni 2018

Rockad i rekordformat när kommunens verksamhet byter lokaler


Om projektet
Skellefteå kommuns flyttar sina tekniska verksamheter, Räddningstjänsten och Skellefteå buss till nya lokaler på Hedensbyn. Genom att samla dessa funktioner på ett och samma ställe kan arbetet och samarbetet utvecklas och effektiviseras. Inflyttningen sker i etapper.

Flytten till ett gemensamt område möjliggör för samordning av både verksamheter, lokaler och utrustning. Istället för att betala för flera liknande anläggningar kan kommunen nu hyra en stor, modern och ändamålsenlig industrifastighet.

Kommunens strategi kring hållbart byggande gäller även för kvarteret Fabriken och synliggörs bland annat genom att vissa byggnadsdelar uppförs i trä, samt användandet av ny teknik för effektiv energiförbrukning.

Projektet ger även en rad positiva effekter för Skellefteås fortsatta utveckling:

  • Floraskolan, en F-9 skola, byggs på Morön och beräknas stå klar till terminsstart 2020.
  • Ny bebyggelse blir möjlig på Moröskolans tomt när eleverna flyttar till Floraskolan.
  • Nya tomter frigörs för bostadsbyggande på Getberget.
  • Företagsetableringar blir möjliga på Solbacken när Räddningstjänsten flyttar.
  • Tomter på Norrböle blir lediga i Skellefteå buss gamla lokaler.
  • På Hedensbyn blir nya lokaler tillgängliga för företagsetablering.


Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå Industrihus
Skellefteå buss

Övrig information och material
Fabriken Skellefteå Industrihus
Floraskolan
Bergslyckan
Hedensbyn
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Fabriken

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se