Örjanshallen – Hallen i Skelleftehamn tar ny form.

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska hallen stå klar hösten 2020.

PÅGÅENDE

Om projektet

I september 2018 startade arbetet med att riva invändigt i lokalerna. Den utvändiga fasaden behålls, men renoveras och målas om. Invändigt byggs det helt nya omklädningsrum, cafeteria, barnpool, bubbelpool och entré. Simhallen får även en 25x10 meters bassäng där halva delen är höj- och sänkbar.

Fritidsgården kommer att inrymmas på plan ett och biblioteket på plan tre. På plan två kommer omklädningsrummen att finnas.

Intill simhallen ligger idrottsanläggningen och badhusparken, där badhusparken rustas upp för att bli mer attraktiv för besökare och invånare. Denna väntas stå klar under 2020. Ambitionen är att alla delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande.

Hösten 2020 planeras den nyrenoverade Örjanshallen att öppna igen.

 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information
Örjanshallen – Skellefteå kommun
Badhusparken
Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

 

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen investerar för att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Släden

Släden

Det kan bli 100 nya hyreslägenheter på Sörböle. Det är Mannberg Fastigheter som vill göra en större exploatering i närheten av Sörböle torg.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se