Örjanshallen – Hallen i Skelleftehamn har tagit ny form.

Hela Skellefteå ska vara en attraktiv plats att bo och leva i, både för invånare och för besökare. Därför har Örjanshallen och den intilliggande badshusparken rustats upp för att området ska bli en mer tilltalande plats att besöka. Klart hösten 2020.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

6 oktober 2020

Örjanshallen smygöppnar 10 oktober

26 juni 2020

Den stora bassängen och det höj- och sänkbara golvet i den djupa delen av bassängen har monterats. I augusti månad påbörjas driftsättning och injustering av vattenreningen som pågår ca 3 veckor. Preliminärt datum för invigning beräknas till början av oktober.

9 april 2020

Till följd av Covid-19 kan renoveringen av Örjanshallen i Skelleftehamn inte färdigställas i tid. Just nu är tidsplanen minst fyra veckor försenad.

Om projektet
I september 2018 startade det invändiga rivningen och arbetet i lokalerna. Den utvändiga fasaden på hallen behålls, men renoveras och målas om. Invändigt byggs det helt nya omklädningsrum, cafeteria, barnpool, bubbelpool och entré. Simhallen får även en 25x10 meters bassäng där halva delen är höj- och sänkbar.

Intill simhallen ligger idrottsanläggningen och badhusparken, där också badhusparken rustas upp för att bli mer attraktiv för besökare och invånare. Ambitionen är att alla delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande .

Klart hösten 2020.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information
Örjanshallen – Skellefteå kommun
Badhusparken
Fördjupad översiktsplan Skelleftedalen

 

Strand

Strand

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se