Örjanshallen – Hallen i Skelleftehamn tar ny form.

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska hallen stå klar hösten 2020.

PÅGÅENDE

Om projektet

I september 2018 startade arbetet med att riva invändigt i lokalerna. Den utvändiga fasaden behålls, men renoveras och målas om. Invändigt byggs det helt nya omklädningsrum, cafeteria, barnpool, bubbelpool och entré. Simhallen får även en 25x10 meters bassäng där halva delen är höj- och sänkbar.

Fritidsgården kommer att inrymmas på plan ett och biblioteket på plan tre. På plan två kommer omklädningsrummen att finnas.

Intill simhallen ligger idrottsanläggningen och badhusparken, där badhusparken rustas upp för att bli mer attraktiv för besökare och invånare. Denna väntas stå klar under 2020. Ambitionen är att alla delarna i området ska komplettera varandra och tillsammans göra platsen mer välbesökt och tilltalande.

Hösten 2020 planeras det att Örjanshallen ska öppna igen.

 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information
Örjanshallen – Skellefteå kommun
Badhusparken

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör byggs nu Skellefteås största parkeringshus. Huset planeras stå färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Brogatan

Brogatan

Fler nya bostäder är på gång på södra sidan av Skellefteälven. På en tomt nära Campusområdet och Södertorg har Fastighetsbolaget Jagaren Fastigheter planer på att bygga lägenheter som ska anpassas för studenter.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Televägen

Televägen

Jörnträhus bygger etapp två på Televägen på Morö backe. Planerad inflyttning våren 2020.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Planerad byggstart sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se