Nytt dricksvatten – En investering för framtiden.

Den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen är en betydelsefull investering för ett växande Skellefteå. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 januari 2020

Välkommen att provsmaka vattnet från vårt nya vattenverk! Fredag 10 januari kl 12.30 på Möjligheternas torg firar vi att det äntligen är dags att släppa på det nya vattnet och bjuder på en försmak av det.

4 januari 2020

Nu är det äntligen dags att släppa på det nya vattnet! Under ca två månader kommer vattnet att släppas på allt eftersom och någon gång i mars månad har alla abonnenter (ni som idag får dricksvattnet från Abborren och Slind) det nya vattnet i kranarna.

Mer information hittar du under skelleftea.se/nyttvatten

15 oktober 2019

Nästa etapp med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar har startat på Nordanå. Arbetet koncentreras till området mellan svandammen och korsningen Södra Lasarettsvägen/Strandgatan och beräknas vara klart i slutet av november.  På kommunens sida för driftinfo finns mer att läsa om hur området påverkas av arbetet

24 april 2019

Det nya vattenverket står nu färdigt för provdrift, den 24 april tog kommunen över driften från entreprenören. Hela vattenförsörjningssystemet kommer nu att provdriftas och trimmas in under resten av året och går allt som planerat kan det nya vattnet börja rinna ur kranarna runt årsskiftet 2019/2020.

Om projektet
Det nya vattenverket i Medle byggdes färdigt våren 2019. Innan dess grävdes de nya vattenledningarna ner. Vattenverket får sitt vatten från fyra oberoende uttagsområden. Vatten från marken pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till infiltreras även älvsvatten i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet.

Den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen behövs för ett växande Skellefteå. Huvudsyftet är att förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten. Samtidigt minskas kemikalieförbrukningen och kommunens medarbetare får en bättre arbetsmiljö.

Aktörer
Skellefteå Kommun
NCC
Ramböll

Övrig information och material
Nytt vatten i Skellefteå

 

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se