Nytt dricksvatten – En investering för framtiden.

Den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen är en betydelsefull investering för ett växande Skellefteå. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 januari 2020

Välkommen att provsmaka vattnet från vårt nya vattenverk! Fredag 10 januari kl 12.30 på Möjligheternas torg firar vi att det äntligen är dags att släppa på det nya vattnet och bjuder på en försmak av det.

4 januari 2020

Nu är det äntligen dags att släppa på det nya vattnet! Under ca två månader kommer vattnet att släppas på allt eftersom och någon gång i mars månad har alla abonnenter (ni som idag får dricksvattnet från Abborren och Slind) det nya vattnet i kranarna.

Mer information hittar du under skelleftea.se/nyttvatten

15 oktober 2019

Nästa etapp med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar har startat på Nordanå. Arbetet koncentreras till området mellan svandammen och korsningen Södra Lasarettsvägen/Strandgatan och beräknas vara klart i slutet av november.  På kommunens sida för driftinfo finns mer att läsa om hur området påverkas av arbetet

24 april 2019

Det nya vattenverket står nu färdigt för provdrift, den 24 april tog kommunen över driften från entreprenören. Hela vattenförsörjningssystemet kommer nu att provdriftas och trimmas in under resten av året och går allt som planerat kan det nya vattnet börja rinna ur kranarna runt årsskiftet 2019/2020.

Om projektet
Det nya vattenverket i Medle byggdes färdigt våren 2019. Innan dess grävdes de nya vattenledningarna ner. Vattenverket får sitt vatten från fyra oberoende uttagsområden. Vatten från marken pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till infiltreras även älvsvatten i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet.

Den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen behövs för ett växande Skellefteå. Huvudsyftet är att förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten. Samtidigt minskas kemikalieförbrukningen och kommunens medarbetare får en bättre arbetsmiljö.

Aktörer
Skellefteå Kommun
NCC
Ramböll

Övrig information och material
Nytt vatten i Skellefteå

 

Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen investerar för att uppföra en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Släden

Släden

Det kan bli 100 nya hyreslägenheter på Sörböle. Det är Mannberg Fastigheter som vill göra en större exploatering i närheten av Sörböle torg.
Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se