Nytt dricksvatten – En investering för framtiden.

Den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen är en betydelsefull investering för ett växande Skellefteå. Den skapar långsiktig kvalitet och trygghet för vårt viktigaste livsmedel.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 januari 2020

Välkommen att provsmaka vattnet från vårt nya vattenverk! Fredag 10 januari kl 12.30 på Möjligheternas torg firar vi att det äntligen är dags att släppa på det nya vattnet och bjuder på en försmak av det.

4 januari 2020

Nu är det äntligen dags att släppa på det nya vattnet! Under ca två månader kommer vattnet att släppas på allt eftersom och någon gång i mars månad har alla abonnenter (ni som idag får dricksvattnet från Abborren och Slind) det nya vattnet i kranarna.

Mer information hittar du under skelleftea.se/nyttvatten

15 oktober 2019

Nästa etapp med att gräva ner nya vatten- och avloppsledningar har startat på Nordanå. Arbetet koncentreras till området mellan svandammen och korsningen Södra Lasarettsvägen/Strandgatan och beräknas vara klart i slutet av november.  På kommunens sida för driftinfo finns mer att läsa om hur området påverkas av arbetet

24 april 2019

Det nya vattenverket står nu färdigt för provdrift, den 24 april tog kommunen över driften från entreprenören. Hela vattenförsörjningssystemet kommer nu att provdriftas och trimmas in under resten av året och går allt som planerat kan det nya vattnet börja rinna ur kranarna runt årsskiftet 2019/2020.

Om projektet
Det nya vattenverket i Medle byggdes färdigt våren 2019. Innan dess grävdes de nya vattenledningarna ner. Vattenverket får sitt vatten från fyra oberoende uttagsområden. Vatten från marken pumpas upp från brunnar i Slind, Selsforsen, Medle och Klutmark. Eftersom vattnet i marken inte räcker till infiltreras även älvsvatten i marken i Selsforsen för att renas och ansluta till det naturliga grundvattnet.

Den nya vattenförsörjningen för Skellefteå centralort och omkringliggande samhällen behövs för ett växande Skellefteå. Huvudsyftet är att förenkla dricksvattenproduktionen och öka leveranssäkerheten. Samtidigt minskas kemikalieförbrukningen och kommunens medarbetare får en bättre arbetsmiljö.

Aktörer
Skellefteå Kommun
NCC
Ramböll

Övrig information och material
Nytt vatten i Skellefteå

 

Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn företagspark

Hedensbyn företagspark

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se