Northvolt Ett. Framtidens energi skapas här.

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.

PÅGÅENDE

Om projektet
På Bergsbyns industriområdet i Skellefteå byggs Northvolt Ett där Northvolt kommer ha större delen av sin batteriproduktion. Fabriken blir Europas största batterifabrik med tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. Området är lika stort som 40 fotbollsplaner och Northvolts etablering kommer genererar i cirka 3000 arbetstillfällen i Skellefteå när fabriken är helt utbyggd år 2025.

Uppbyggnaden av fabriken är indelade i etapper där den första innefattar två produktionslinor som ska vara driftsatta i slutet av 2021. Fabriken kommer ha totalt fem produktionslinor och när hela Northvolt Ett är i drift ska fabriken kunna leverera 60 gigawattimmar per år, vilket räcker till en miljon litiumbatterier.

Under 2021-2022 har nya trafiklösningar har byggts i anslutning till området. En förlängning av Torsgatan från Northvolt till väg 372 har anlagts samt en ny rondell vid infarten till området från väg 372. En ny gång- och cykelväg till Northvolt som ligger parallellt med Torsgatan blir klar under 2022.

Aktörer
Northvolt, Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har skapat en gemensam projektorganisation kring hur arbetet framöver kommer att bedrivas. 

Övrig information och material
Northvolts hemsida
Skellefteå Site East
Bergsbyns företagspark
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Karlavagnen

Karlavagnen

En nytt bostadshus på Sörböle, i utkanten av Centrala stan, ska möta efterfrågan på fler centrala bostäder i Skellefteå. Klart årsskiftet 2023/2024.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Birkarlen

Birkarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan byggs om för att skapa en hållbar trafiklösning, prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar och aktiviteter. Helt klart hösten 2023.
Guldtorget

Guldtorget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en stadsgata med trädallé, gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se