Norrbotniabanan – en viktig del i vår framtidsresa.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

16 maj 2019

Trafikverkets arbetar med att ta fram järnvägsplaner genom Skellefteå kommun. 16 maj hölls ett samrådsmöte för sträckan Södra Innervik–Södra Tuvan. Samråd för sträckan Södra TuvanSkellefteå C planeras under hösten.

Läs mer på Trafikverkets sida om Norrbotniabanan


Om projektet

Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå. Regeringen fattade beslut om den nationella transportplanen juni 2018 för de kommande tio åren, 2018–2029. I denna framgick det att den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå byggs med start hösten 2018.

Det finns i dagsläget inte några pengar avsatta i den nationella transportplanen gällande den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå–Luleå. I regeringsöverenskommelsen från januari 2019 står att planeringen för att bygga Norrbotniabanan i sin helhet ska intensifieras.

Trafikverket beslutade 2010 om vilken järnvägskorridor som ska gälla för Norrbotniabanan. Denna korridor kommer att vara kvar tills järnvägsplanerna har vunnit laga kraft. På Trafikverkets sida finns kartor som visar korridorens dragning.

Trafikverkets tidplan för etappen Umeå–Skellefteå
(Baserat på den nu gällande nationella transportplanen)
2018-2021 Byggnation Umeå–Dåva
2020/2021 Järnvägsplanerna fastställs
2024 Byggstart Dåva–Skellefteå
2028 Trafikstart Umeå–Skellefteå.

Stationslägen längs den första etappen mellan Umeå och Skellefteå
Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun
Ytterbyn–Grandbodarna (JP05)
Grandbodarna–Södra Tuvan (JP06)
Södra Tuvan–Skellefteå C (JP07)

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter. Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

 

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel får bygglov för en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Bygget beräknas vara klar i slutet av september 2019.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Exteriörskiss av Skellefteå resecentrum. Folk i rörelse på perrong.

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Anderstorp aktivitetspark

Anderstorp aktivitetspark

Skellefteå kommun planerar för en ny aktivitetspark på Anderstorp där möjlighet till fysisk aktivitet ska bidra till en bättre hälsa. Klart hösten 2019.
Strand 1

Strand 1

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga 32-36 nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se