Norrbotniabanan – en viktig del i vår framtidsresa.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan, en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan Norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att Sverige ska nå klimatmålet att sänka koldioxidutsläppen med 70 % fram till 2030.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

Granskning, JP06, 7 september-10 november 2020

Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för Norrbotniabanan, sträckan Grandbodarna- Södra Tuvan, som de nu ställer ut för granskning. Granskningshandlingen finns tillgänglig på biblioteket i Bureå (Norra Ågatan 1, Bureå) samt i stadshuset (Trädgårdsgatan 6, Skellefteå) fram till 10 november.

Granskningshandlingen finns även på Trafikverkets webbplats

Om projektet

Trafikverket arbetar med att ta fram järnvägsplaner för den första etappen av Norrbotniabanan mellan Umeå–Skellefteå. Arbetet med järnvägsplanerna förväntas vara klart 2021. Det finns i dagsläget inte några pengar avsatta i den nationella transportplanen gällande den andra etappen av Norrbotniabanan mellan Skellefteå–Luleå. På Trafikverkets hemsida hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt webbkarta över den beslutade korridoren för Norrbotniabanan.

Aktuella handlingar gällande järnvägsplanerna (Trafikverket)
Webbkarta, beslutad korridor (Trafikverket)

Stationslägen längs den första etappen mellan Umeå och Skellefteå
Umeå, Sävar, Robertsfors, Bureå och Skellefteå.

De järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun
Ytterbyn–Grandbodarna (JP05) Se Trafikverkets film för sträckan
Grandbodarna–Södra Tuvan (JP06) Se Trafikverkets film för sträckan
Södra Tuvan–Skellefteå C (JP07) Se Trafikverkets film för sträckan

Aktörer
Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter. Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

 

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Örjanshallen

Örjanshallen

Hela Skellefteå ska vara en attraktiv plats att bo och leva i, både för invånare och för besökare. Därför har Örjanshallen och den intilliggande badshusparken rustats upp för att området ska bli en mer tilltalande plats att besöka. Klart hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se