UNDER PLANERING

Nordlanderkorsningen – en planfri korsning under järnvägsleden.

För att klara Trafikverkets utbyggnad av järnvägen genom centrum och få en fungerande trafiklösning i norr- och södergående riktning genom centrala Skellefteå planeras Lasarettskorsningen att byggas om. Projektet är i ett tidigt utredningsskede och ombyggnaden planeras att genomföras först om några år. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Trafikverket och Landstinget. Landstinget berörs utifrån den yta på lasarettsområdet som kommer att behöva användas vid ombyggnationen.


Om projektet
Projektet innebär att Lasarettsvägen byggs om vid korsningen Norra Järnvägsgatan. Passagen för fordonstrafik planeras under järnvägen vid Nordlandergatan. Trafikpassagen norr-syd är tänkt från korsningen vid Bolidenvägen och Nordlandergatan via Södra Lasarettsvägen och vidare den till nya bron över älven. Nuvarande järnvägskorsning vid Lasarettsvägen kommer att försvinna. Även lasarettsområdet står inför en förändring som omfattar om- och tillbyggnader.

Aktörer
Skellefteå kommun och Trafikverket i samarbete med Landstinget

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Trafikverket Norrbotniabanan
Beslut i Kommunstyrelsen – Järnvägen ska gå i markplan (pdf)
Detaljplan för Frigg (pdf, nytt fönster)

Trafikplanering i centrum

 

Nordlanderkorsningen

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se