Nordlanderkorsningen – en planfri korsning under järnvägsleden.

För att klara Trafikverkets utbyggnad av järnvägen genom centrum och få en fungerande trafiklösning i norr- och södergående riktning genom centrala Skellefteå planeras Lasarettskorsningen att byggas om. Projektet är i ett tidigt utredningsskede och ombyggnaden planeras att genomföras först om några år. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Trafikverket och Landstinget. Landstinget berörs utifrån den yta på lasarettsområdet som kommer att behöva användas vid ombyggnationen.

UNDER PLANERING

Om projektet
Projektet innebär att Lasarettsvägen byggs om vid korsningen Norra Järnvägsgatan. Passagen för fordonstrafik planeras under järnvägen vid Nordlandergatan. Trafikpassagen norr-syd är tänkt från korsningen vid Bolidenvägen och Nordlandergatan via Södra Lasarettsvägen och vidare den till nya bron över älven. Nuvarande järnvägskorsning vid Lasarettsvägen kommer att försvinna. Även lasarettsområdet står inför en förändring som omfattar om- och tillbyggnader.

Aktörer
Skellefteå kommun och Trafikverket i samarbete med Landstinget

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Trafikverket Norrbotniabanan
Beslut i Kommunstyrelsen – Järnvägen ska gå i markplan (pdf)
Detaljplan för Frigg (pdf, nytt fönster)

Trafikplanering i centrum

 

Nordlanderkorsningen

Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel bygger en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Klart hösten 2019.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Exteriörskiss av Skellefteå resecentrum. Folk i rörelse på perrong.

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Bureå resecentrum

Bureå resecentrum

Trafikverkets planering för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och förväntas vara klar 2021. I planerna finns ett stationsläge i Bureå, där kommunen kommer att tillgodose ett funktionellt resecentrum.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Anderstorp aktivitetspark

Anderstorp aktivitetspark

En ny aktivitetspark på Anderstorp som lockar till möten med fysisk aktivitet i fokus och bidrar till bättre hälsa.
Strand 1

Strand 1

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga 32-36 nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se