Nordlanderkorsningen – en planfri korsning under järnvägsleden.

För att klara Trafikverkets utbyggnad av järnvägen genom centrum och få en fungerande och hållbar trafiklösning i norr- och södergående riktning genom centrala Skellefteå planeras Lasarettskorsningen att byggas om.

Projektet är i ett tidigt utredningsskede och ombyggnaden planeras att genomföras först om några år. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Trafikverket och Region Västerbotten. Region Västerbotten berörs utifrån den yta på lasarettsområdet som kommer att behöva användas vid ombyggnationen.

UNDER PLANERING

Om projektet
Projektet innebär att Lasarettsvägen byggs om vid korsningen Norra Järnvägsgatan. Passagen för fordonstrafik planeras under järnvägen vid Nordlandergatan. Trafikpassagen norr-syd är tänkt från korsningen vid Bolidenvägen och Nordlandergatan via Södra Lasarettsvägen och vidare till den nya bron över älven. Nuvarande järnvägskorsning vid Lasarettsvägen kommer att försvinna. Även lasarettsområdet står inför en förändring som omfattar om- och tillbyggnader.

Aktörer
Skellefteå kommun och Trafikverket i samarbete med Region Västerbotten

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Trafikplanering i centrum
Trafikverkets sida om Norrbotniabanan

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart vintern 2021.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Bikarlen

Bikarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Kapella

Kapella

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot sammanlagt cirka 300 lägenheter.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se