Nordlanderkorsningen – en planfri korsning under järnvägsleden.

För att klara Trafikverkets utbyggnad av järnvägen genom centrum och få en fungerande och hållbar trafiklösning i norr- och södergående riktning genom centrala Skellefteå planeras Lasarettskorsningen att byggas om.

Projektet är i ett tidigt utredningsskede och ombyggnaden planeras att genomföras först om några år. Projektet är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Trafikverket och Region Västerbotten. Region Västerbotten berörs utifrån den yta på lasarettsområdet som kommer att behöva användas vid ombyggnationen.

UNDER PLANERING

Om projektet
Projektet innebär att Lasarettsvägen byggs om vid korsningen Norra Järnvägsgatan. Passagen för fordonstrafik planeras under järnvägen vid Nordlandergatan. Trafikpassagen norr-syd är tänkt från korsningen vid Bolidenvägen och Nordlandergatan via Södra Lasarettsvägen och vidare till den nya bron över älven. Nuvarande järnvägskorsning vid Lasarettsvägen kommer att försvinna. Även lasarettsområdet står inför en förändring som omfattar om- och tillbyggnader.

Aktörer
Skellefteå kommun och Trafikverket i samarbete med Region Västerbotten

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Trafikplanering i centrum
Trafikverkets sida om Norrbotniabanan

Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn företagspark

Hedensbyn företagspark

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se