Nordanå – Ett tydligare och mer tillgängligt kulturcentrum tar form.

Nordanå är kommunens kulturcentrum med olika scener, konst­hall, museum, kulturhistorisk bebyggelse och vidsträckta grönytor. Delar av området har förändras då Nordanå ska bli mer cykel- och promenadvänligt, samtidigt som entréer och parkeringsplatser förbättras. Klart sommaren 2021.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

16 juni 2020

I slutet av sommaren kommer arbete med innergården att påbörjas. Syftet är göra innergården grönare, skönare och tryggare med fler träd, cykelparkeringar och ny belysning.

25 maj 2020

Under vecka 23 kommer grönytor, planteringar och omkringliggande asfalt färdigställas.

1 augusti 2019

Från och med vecka 31 kommer området framför entrén till museet stängas av. Nya plattor ska läggas från parkeringen i norr, förbi ankdammen och en bit ner på Ernst Westerlunds allé. Arbetet förväntas pågå till slutet av oktober. Besökare hänvisas till innergården för entré till kulturcentrum och museet.


Om projektet
Nordanå som hus och område har mycket stor utveck­lingspotential vad det gäller att kunna erbjuda Skellef­tebor och turister såväl rekreation som nya kunska­per. För att möta förväntningarna från besökare och kommuninvånare kommer förändringar att göras för ökad tillgänglighet samt tydliggöra för flöden av människor och trafik.

En ny gång- och cykelbanan längs Storgatan fram till korsningen vid Nordlandergatan har färdigställts och en helt ny cykelbana har också byggts mellan Nordanås västra entré och Strandgatan.

Vändplanen framför huvudbyggnaden har byggts om och entrén till huvudbyggnaden blivit tydligare, då gångvägen från öster riktats om. Framför entrén har ny markstensbeläggning att lagts och längs dammen har det tillkommit nya planteringar. Även belysningen i allén och vid entrén har förbättras för att skapa rum och tydliggöra riktningar. Näst på tur står innergården som ska blir grönare och tryggare med fler träd, cykelparkeringar och ny belysning.

Bilarnas framkomlighet på innergården kommer begränsas, vilket ökar säkerheten för barn och vuxna som besöker på Nordanå lekplatsen. Konstverket ”Snäckan” får också en ny placering här, har tidigare stått i skolmiljö.

Nya målpunkter och mötesplatser är viktiga att länka samman med befintliga för att en plats ska bli mer attraktiv. Med närheten till Nordanå kan förbättringarna som planeras på området bidra till den utvecklingen för Centrala stan. Den förbättrade tillgängligheten till och från området verkar också inkluderande för alla besökare och är en positiv del av stadens gestaltning.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Skellefteå kommun, Nordanå – ett kulturområde
Ny bro över älven
Nordlanderkorsningen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

 

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se