Lövångers nya dricksvatten – från Bureå

Nu är det klart att Lövånger ska få sitt dricksvatten från Bureå. Vattnet ska gå via en fem mil lång ledning.

UNDER PLANERING

Om projektet

Lövångers vattenverk tar i dag sitt råvatten från borrade brunnar samt från Kyrksjön. Alla brunnarna, utom en har dålig kvalitet på vattnet och den försämras dessutom successivt. Sedan 2010 är Kyrksjön ett komplement till brunnarna, men väder, årstid och klimat påverkar kvalitén på råvattnet. Vissa delar av året har det inte varit möjjligt ta något vatten alls från sjön.

Det nuvarande vattenverket i Lövånger behöver en omfattande renovering om det ska fortsätta vara i drift. Efter ha undersökt olika möjligheter har Samhällsbyggnadsnämnden nu beslutat att Lövånger kommer få sitt dricksvatten via en fem mil lång ledning från Bureå. Ledningen kommer att gå dels under mark och dels tills havs.

Inga undersökningar av vattnet behövts göras, då det sedan tidigare är känt att vattnet är av bra kvalité. Vattendom för att ta ut mer vatten finns redan, liksom ett vattenskyddsområde.

I samband med anläggningen av den nya ledningen kommer även Bureå vattenverk också att behövas byggas ut något. Det är något som behövs göras i vilket fall som helst, då befolkningen i Bureå väntas öka.

 

Aktörer
Skellefteå kommun

Frågor och svar om projektet
Lövångers nya dricksvatten

När är projektet klart?

Projektet är fortfarande under planering och utredning. Någon tidsplan för projektet finns därför inte ännu.

Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Lövångers nya dricksvatten

Lövångers nya dricksvatten

Nu är det klart att Lövånger ska få sitt dricksvatten från Bureå. Vattnet ska gå via en fem mil lång ledning.
Förskola Björnåker

Förskola Björnåker

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se