Lekplatsen i Drängsmark – En lekplats med naturtema

Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnens utveckling. Naturnära lekplatser främjar dessutom barnens egna kreativitet. Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.

PÅGÅENDE
Om projektet
Under sommaren 2020 påbörjas den nya lekplatsen på Jaktgatan i Drängsmark. Lekplatsen kommer vara placerad i ett skogsbryn mellan ett villaområde och grundskolan i byn. Platsen är idag en korsning där fyra promenadleder möts. Den nya utrustningen centreras runt korsningen med både lekredskap och mötesplatser i olika former.

I skogsbrynet placeras också ett antal holkar/djurhotell ut, bland annat för fladdermus, ekorre och fjäril. Emblem på varje holk berättar om vilket djur som trivs i respektive holk

I anslutning till lekplatsen kommer det även anläggas en grillplats. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Skogslekparken på Sjungande
Forskargatans lekplats

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se