Lekplatsen på Anderstorp – En modern och utmanande park för lekande barn.

Skellefteå kommun har byggt om den stora lekplatsen på Anderstorp till en ny och rolig plats för barn att leka på. Boende på Anderstorp har varit delaktiga i utformningen av lekplatsen som öppnade hösten 2018.

GENOMFÖRT

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 september 2018

Lekplatsen är invigd och öppen för lek och rörelse

Om projektet
En av Skellefteå kommuns drygt 100 lekplatser ligger på Anderstorp i anslutning till förskolan Pusselbiten och Anderstorps idrottsplats. Lekplatsen har genomgått en renovering och byggts om för att bli en plats för barn som uppmuntrar till lek och rörelse utomhus.

Ombyggnationen påbörjades våren 2017 och har skett i etapper. Delar av den gamla lekplatsen har rivits för att bland annat ge plats åt nya klätterställningar, en studsmatta, sandlådor samt djur och fordon i trä att sitta på. Även marken på området har fått ett nytt utseende i form av ytor med gummiasfalt och konstgräs. Temat för lekplatsen är lantbruk och odling.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Lekplatsen Pusselbiten
Skiss över Anderstorps lekplats samt bilder på lekutrustning (pdf)
Anderstorp aktivitetspark

Aktivitetsparken på Anderstorp

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se