PÅGÅENDE

Ett kulturhus som vågar!

I Skellefteås utveckling och väg mot målet om 80 000 invånare år 2030 har kultur och besöksnäring en given plats. Under hösten 2018 startade bygget av ett nytt kulturhus och hotell. 2021 planeras huset stå klart.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

28 mars 2019

Arbetet med grund och källarvåning till Kulturhuset är i full gång. Från och med måndag första april kommer arbetsplatsen att vara bemannad i 2-skift vilket innebär att det fortsatta betongarbetet pågår från kl 06.00 till 22.00 vardagar och kl 09.00 till 14.00 på lördagar. Under våren 2019 kommer huset att börja byggas uppåt.

10 december 2018

Bygget av kulturhuset har startat. En stor grop har grävts på områdets södra del där hotellets grund och källarvåning kommer att placeras. Arbetet kommer fortsätta norrut på området där kulturhuset ska stå.

24 oktober 2018

Skellefteå kommun överklagar förvaltningsrättens dom som upphäver beslutet i kommunfullmäktige att Skellefteå Industrihus blir byggherre för kulturhushotellet.

22 oktober 2018

Första spadtaget för kulturhuset har tagits och inom kort startar byggprocessen (film via YouTube).

11 oktober 2018

Kontraktet med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och hyresavtalet med Elite Hotels Sweden är undertecknade. De sista pusselbitarna är därmed på plats inför byggstart av kulturhuset.

4 oktober 2018

Skellefteå Industrihus och nämnden för support och lokaler har godkänt investeringskalkylen för kulturhus-projektet. Det innebär att projektet närmar sig byggstart.

16 augusti 2018

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

11 juli 2018

Elite Hotels of Sweden är tilltänkt operatör för kulturhushotellet i Skellefteå

27 april 2018

Kommunfullmäktiges beslut om att Skellefteå Industrihus bygger hotell har överklagats

16 mars 2018

White Arkitekter vann i Cannes med sin gestaltning av Skellefteås kulturhus

15 mars 2018

Flera viktiga beslut om Skellefteås kulturhus

Hent ska bygga Skellefteås nya kulturhus

23 februari 2018

Skellefteå Industrihus AB blir byggherre för nytt hotell inför försäljning av kulturhus och hotell

13 februari 2018

Kulturhuset i huvudroll under utställning i London

1 februari 2018

Skellefteå kulturhus till final i MIPIM Awards 2018

19 december 2017

Helhetsupphandling och samverkansentreprenad för bygget av kulturhuset

14 november 2017

Upphandlingar om konstnärlig gestaltning för Skellefteås kulturhus avbryts

Skellefteås kulturhus högintressant för investerare

Konstnärer bidrar till gestaltning av Skellefteå kulturhus

Spira på besök i Skellefteå

 

Om projektet
Kulturhuset blir en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Ett stort och flexibelt hus ger möjlighet att stå som värd för större kongresser, turnerande shower, galor, utställningar och tävlingar, som vi inte har möjlighet till idag. Det gör att Skellefteå fortsätter att växa och vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

Genom att kombinera kulturevenemang med möten, måltidsupplevelser och premiumhotell skapas förutsättningar för en välbesökt byggnad med brett utbud som innebär möjligheter Skellefteå inte haft tidigare.

Tillsammans med lokala och internationella aktörer inom byggteknik och energi är målet att skapa ett miljövänligt, hållbart och energieffektivt hus. Att fastighetens stomme och fasad kommer att präglas av trä, går också i linje med Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi och ambitioner kring hållbart byggande.

Det blir ett unikt hus där flera olika verksamheter och innehåll ska samverka, vilket ställer höga krav på fysisk flexibilitet och transformation. Något som effektiviserar husets nyttjandegrad, men som också gör byggnaden komplex och utmanande. Ett kulturhus som vågar!

Aktörer
Skellefteå kommun
Skellefteå Industrihus

Övrig information och material
Elite hotels
Skellefteå Kraft utvecklar nytt energikoncept
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Kulturhuset

Frågor och svar om
Kulturhuset

Hur gör jag om jag vill boka plats i kulturhuset?

 

 

 

 

Visit Skellefteå kan svara på frågor kring bokningar av olika typer av arrangemang i det kommande kulturhuset. Läs mer på Visit Skellefteå.

Vilka kulturella aktörer kommer att finnas i kulturhuset?

De fyra kärnverksamheterna Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och Museum Anna Nordlander (MAN) kommer tillsammans med olika typer av gästspel och uppvisningar – föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, icke kommersiella – att ta plats och berika huset.

Hur påverkas näringslivet?

Den starkaste växande basnäringen i Sverige är idag besöksnäringen och turism. Människor över hela världen reser alltmer, både till närliggande destinationer och destinationer längre bort. En viktig del för Skellefteå är att vara attraktiv som destination och kunna ha erbjudanden som lockar hit besökare. En del av detta är ett nytt kulturhus som innehåller allt från boende, materbjudande och upplevelser. Turismnäringen bidrar till kringliggande effekter, – socialt och ekonomiskt, för hela Skellefteå.

I kombinationen premiumhotell och kulturarrangemang får företagare och andra aktörer helt nya möjligheter för representation och arrangemang för både medarbetare och kunder. Här skapas inte bara en ny plats med kapacitet för stora kongresser, den kommer att möjliggöra konserter, föreställningar, utställningar, evenemang med mera som tidigare varit svåra eller omöjliga att anordna i kommunen.

Hur kompletterar kulturhuset Skellefteås övriga kulturliv?

Kulturhuset blir ett komplement till befintligt kulturutbud. Huset möjliggör fler, större och nya typer av arrangemang som tidigare inte varit möjligt. Då engagemang och delaktighet i kulturaktiviteter ökar blir också de ideella resurserna fler, vilket bidrar till att stärka kultursektorn än mer.

Vem kommer att driva kulturhuset?

Det kommunala bolaget Skellefteå Kulturhus AB kommer att ansvarar för kulturhuset som helhet och samordningen mellan verksamheterna. Bolaget hyr ut lokalerna, inklusive hotelldelen.

 

Var ska kulturhuset byggas?

 

 

Kulturhuset ska byggas i centrala Skellefteå mellan Kanalgatan i söder och Södra Järnvägsgatan i norr, samt Trädgårdsgatan i öster och Torggatan i väst. Huset blir hjärtat i en levande stad med närhet till torg, butiker, restauranger, hotell, caféer och allt annat som centrum har att erbjuda.

Hur stort blir kulturhuset?

Kulturhuset blir en av världens högsta träbyggnader med 20 våningar, 205 hotellrum och flera scener i olika storlekar.

I vilket material ska kulturhuset byggas?

Kulturhuset blir en miljövänlig, hållbar och energieffektiv byggnad. Husets gestaltning bestämdes genom en arkitekttävling där White Arkitekter vann med bidraget ”Sida vid sida” som har en tydlig prägel av trämaterial i både stomme och fasad.

Vilken hotellkedja ska ha verksamhet i huset?

Hotelloperatören Elite Hotels of Sweden ska hyra och driva hotelldelen med logi, mötesverksamhet, café och restaurang. Hotellet kommer att bestå av 205 rum med 410 bäddar fördelade på 20 våningar. För bokningar av hotell och möten, kontakta Visit Skellefteå.

 

Vem kommer att äga huset?

 

Fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, ska äga fastigheten med kulturhuset och hotellet. Det innebär att SBB köper hela fastigheten när den är klar och börjar användas.

 

Hur kommer trafik och parkering att fungera runt kulturhuset?

 

Just nu pågår en utveckling av Centrala stan, med bland annat bygget av kulturhuset och ett kommande resecentrum. Tillsammans med förtätningar av både bostäder och arbetsplatser påverkas både trafiken och parkeringar inom stadsdelen. Kommunen arbetar med ett förslag till en trafiksystemlösning för att möta den förväntande utvecklingen. Samtidigt tas en trafikstrategi fram, liksom en parkeringsnorm.

Ett nytt parkeringshus vid resecentrumområdet planeras vara klart när kulturhuset öppnar. Parkeringshuset ska erbjuda parkeringsplatser i samband med besök i Centrala stan för kulturevenemang, handel och resor till och från Skellefteå.

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se