PÅGÅENDE

Ett kulturhus som vågar!

I Skellefteås utveckling och väg mot målet om 80 000 invånare år 2030 har kultur och besöksnäring en given plats. Under hösten 2018 inleds bygget av ett nytt kulturhus och hotell. 2021 planeras huset stå klart.

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

10 december 2018

Bygget av kulturhuset har startat. En stor grop har grävts på områdets södra del där hotellets grund och källarvåning kommer att placeras. Arbetet kommer fortsätta norrut på området där kulturhuset ska stå. Under våren 2019 kommer huset att börja byggas uppåt.

24 oktober 2018

Skellefteå kommun överklagar förvaltningsrättens dom som upphäver beslutet i kommunfullmäktige att Skellefteå Industrihus blir byggherre för kulturhushotellet.

22 oktober 2018

Första spadtaget för kulturhuset har tagits och inom kort startar byggprocessen.

11 oktober 2018 

Kontraktet med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och hyresavtalet med Elite Hotels Sweden är undertecknade. De sista pusselbitarna är därmed på plats inför byggstart av kulturhuset.

4 oktober 2018

Skellefteå Industrihus och nämnden för support och lokaler har godkänt investeringskalkylen för kulturhus-projektet. Det innebär att projektet närmar sig byggstart.

16 augusti 2018

SBB i Norden AB köper kulturhus och hotell i Skellefteå

11 juli 2018

Elite Hotels of Sweden är tilltänkt operatör för kulturhushotellet i Skellefteå

27 april 2018

Kommunfullmäktiges beslut om att Skellefteå Industrihus bygger hotell har överklagats

16 mars 2018

White Arkitekter vann i Cannes med sin gestaltning av Skellefteås kulturhus

15 mars 2018

Flera viktiga beslut om Skellefteås kulturhus

Hent ska bygga Skellefteås nya kulturhus

23 februari 2018

Skellefteå Industrihus AB blir byggherre för nytt hotell inför försäljning av kulturhus och hotell

13 februari 2018

Kulturhuset i huvudroll under utställning i London

1 februari 2018

Skellefteå kulturhus till final i MIPIM Awards 2018

19 december 2017

Helhetsupphandling och samverkansentreprenad för bygget av kulturhuset

14 november 2017

Upphandlingar om konstnärlig gestaltning för Skellefteås kulturhus avbryts

Skellefteås kulturhus högintressant för investerare

Konstnärer bidrar till gestaltning av Skellefteå kulturhus

Spira på besök i Skellefteå

 


Om projektet

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Här skapas nya tankar och gemenskaper som gör att vi utvecklar både oss själva och samhället. Det gör att Skellefteå fortsätter att växa och vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

Genom att kombinera kulturevenemang med möten, måltidsupplevelser och premiumhotell skapas förutsättningar för en välbesökt byggnad med brett utbud som innebär möjligheter Skellefteå inte haft tidigare.

Kulturhuset tar fasta på kommunens högt ställda hållbarhetsmål och träbyggnadsstrategi. Huset kommer att byggas enligt certifieringen miljöbyggnad nivå Silver och blir ett av de högsta i Norden som byggs med trästomme. Med arkitekturen, som avgjordes via en internationell arkitekttävling med 55 deltagande, kommer Skellefteå att få ett helt nytt landmärke.

Det blir ett unikt hus där flera olika verksamheter och innehåll ska samverka, vilket ställer höga krav på fysisk flexibilitet och transformation. Något som effektiviserar husets nyttjandegrad, men som också gör byggnaden komplex och utmanande. Ett kulturhus som vågar!

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Skellefteå kommuns sida om Kulturhuset
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Kulturhuset

Frågor och svar om
Kulturhuset

Vilka kulturella aktörer kommer att finnas i kulturhuset?

De fyra kärnverksamheterna är Västerbottensteatern, Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och MAN – Museum Anna Nordlander. Utöver de fyra kärnverksamheterna kommer även olika typer av gästspel och uppvisningar – föreningar, professionella, amatörer, kommersiella, icke kommersiella – att ta plats och berika huset.

Var ska kulturhuset byggas?

Kulturhuset ska byggas norr om torget (kvarteret Perseus).

Hur många arbetstillfällen skapas?

Hotellet och dess restaurangverksamhet kommer att innebära minst 50 nya fasta heltidsjobb.

Hur påverkas näringslivet?

Den starkaste växande basnäringen i Sverige är idag besöksnäringen och turism. Människor över hela världen reser alltmer, både till närliggande destinationer och destinationer längre bort. En viktig del för Skellefteå är att vara attraktiv som destination och kunna ha erbjudanden som lockar hit besökare. En del av detta är ett nytt kulturhus som innehåller allt från boende, materbjudande och upplevelser. Turismnäringen bidrar till kringliggande effekter, – socialt och ekonomiskt, för hela Skellefteå.

I kombinationen premiumhotell och kulturarrangemang får företagare och andra aktörer helt nya möjligheter för representation och arrangemang för både medarbetare och kunder. Här skapas inte bara en ny plats med kapacitet för stora kongresser, den kommer att möjliggöra konserter, föreställningar, utställningar, evenemang med mera som tidigare varit svåra eller omöjliga att anordna i kommunen.

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska vara en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se