Klockardalsparken – En besöksvänlig plats, både sommar och vinter.

Klockardalsparken som ligger mellan Sjungande dalen och Eriksberg, är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Parken rustats nu upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt. Klart sommaren 2022.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

8 september 2021

Arbetet med parken förlängs då markarbetet påverkades av de stora regnmängderna i september. En del av ängsytorna är insådda och pluggplantor med ängsväxter är satta. Buskar och träd plantas nu. Till våren kommer en större del av ängen – våtmarksängen – att skapas, sedan görs finjusteringar på platsen.

Om projektet
Skellefteå kommun har tack vare stöd från Boverkets satsning “Gröna städer” fått möjlighet att förbättra Klockardalsparken. Bättre förutsättningar för rekreation i varierande naturmiljöer samt en ökad biologisk mångfald ska göra platsen mer välbesökt både sommar och vinter.

Projektet inkluderar även en skötselplan som i ett långsiktigt perspektiv säkrar att de biologiska värdena tas om hand och kan stärkas. Och via informationsskyltar ska besökarnas kunskap om parkens olika delar öka och visa på betydelsen av naturområden för oss människor.

Upprustningen av Klockardalsparken är en viktig del i utvecklingen av hela stadsdelen tillsammans med förtätningen i närområdet Eriksberg och utvidgningen av Erikslid.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Västra Erikslid
Boverket – bidrag för grönare städer
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se