Klockardalsparken. En besöksvänlig plats, både sommar och vinter.

Klockardalsparken som ligger mellan Sjungande dalen och Eriksberg, är vintertid ett populärt utflyktsmål för barn och vuxna för att grilla och åka pulka. Parken rustats nu upp för att bli en trevlig och besöksvänlig plats året runt. Klart sommaren 2022.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

8 september 2021

Arbetet med parken förlängs då markarbetet påverkades av de stora regnmängderna i september. En del av ängsytorna är insådda och pluggplantor med ängsväxter är satta. Buskar och träd plantas nu. Till våren kommer en större del av ängen – våtmarksängen – att skapas, sedan görs finjusteringar på platsen.

Om projektet
Skellefteå kommun har tack vare stöd från Boverkets satsning “Gröna städer” fått möjlighet att förbättra Klockardalsparken. Bättre förutsättningar för rekreation i varierande naturmiljöer samt en ökad biologisk mångfald ska göra platsen mer välbesökt både sommar och vinter.

Projektet inkluderar även en skötselplan som i ett långsiktigt perspektiv säkrar att de biologiska värdena tas om hand och kan stärkas. Och via informationsskyltar ska besökarnas kunskap om parkens olika delar öka och visa på betydelsen av naturområden för oss människor.

Upprustningen av Klockardalsparken är en viktig del i utvecklingen av hela stadsdelen tillsammans med förtätningen i närområdet Eriksberg och utvidgningen av Erikslid.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Västra Erikslid
Boverket – bidrag för grönare städer
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

Karlavagnen

Karlavagnen

En nytt bostadshus på Sörböle, i utkanten av Centrala stan, ska möta efterfrågan på fler centrala bostäder i Skellefteå. Klart årsskiftet 2023/2024.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Birkarlen

Birkarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan byggs om för att skapa en hållbar trafiklösning, prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar och aktiviteter. Helt klart hösten 2023.
Guldtorget

Guldtorget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en stadsgata med trädallé, gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se