Karlgårdsbron – Skellefteå kommun bygger en ny bro över älven mellan Karlgård och Nordanå.

En ökande befolkning behöver på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt kunna ta sig till och från arbetsplatser, service, sjukvård, evenemang och boende. Detta, tillsammans med fler resealternativ och fler besökare, ställer stora krav på ett fungerande och hållbart rese- och transportsystem. En ny bro över älven är en viktig del i detta. Projektering för bron är påbörjad och preliminär byggstart är 2021. 

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

26 oktober 2020

Mark- och miljödomstolens dom har vunnit laga kraft.

1 oktober 2020

Karlgårdsbron får klartecken av mark- och miljödomstolen.

1-2 september 2020

Huvudförhandling angående vattendom hölls med mark- och miljödomstolen. Dom förväntas i början på oktober.

3 juli 2020

Upphandlingen är annonserad via E-avrop, anbudstiden pågår in i oktober. Vill du vara med och bygga Sveriges längsta träbro?. Gå in via E-avrop. Kontakta Skellefteå kommuns inköpsavdelning. 0910-73 50 00 eller maila kundtjanst@skelleftea.se

30 juni 2020

Skellefteå kommun har tilldelats tid i början av september för förhandling i mark och miljödomstolen angående byggnationen av Karlgårdsbron.

2 april 2020

Vill du bygga Sveriges längsta träbro? Håll utkik, snart startar upphandlingen! Har du några frågor kring den den kommande upphandlingen? Kontakta Sara Nordström på Skellefteå kommun via kundtjänst. 0910-73 50 00 eller maila kundtjanst@skelleftea.se.

26 mars 2020

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag: Karlgårdsbron. Förslaget går upp i kommunfullmäktige i april för antagande.

30 januari 2020

Under februari påbörjas arbete med att anlägga ny vattenledning norr och söder om Skråmträskvägen. Arbetet förväntas pågå ca 3 månader. Ledningsarbetet förbi Skråmträskvägen är redan utfört så framkomligheten på gatorna förväntas inte påverkas av detta arbete.

9 oktober 2019

Skellefteå kommun har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för ny bro över Skellefteälven vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

27 augusti 2019

Bygget av ny rondell på Karlgård pågår. Arbetet väntas klart i november.


Om projektet
Karlgårdsbron ska gå över Skellefteälven vid Karlgård-Nordanå och ansluta till Södra Lasarettsvägen på norra sidan samt till Skråmträskvägen via en ny väg på södra sidan. Brons placering ger ett bra flöde för samtliga trafikslag och minskar biltrafiken genom centrumkärnan.

Att leda om trafiken från Kanalgatan och in på Södra Lasarettsvägen för dem som inte har sin målpunkt i stadskärnan, är en viktig åtgärd för att kunna skapa ett tydligt stråk från söder till norr och för att minska koldioxidutsläppen. Det skapar också mer plats för fotgängare och cyklister och bidrar till ett attraktivare centrum.

Detaljplanen för bron vann laga kraft under 2016. Det betyder att planen inte längre går att överklaga.

Den nya bron ska anläggas som en så kallad hängverksbro med träöverbyggnad. Bron kommer att bli 400 meter lång med sju stöd i älven. Den dimensioneras och utformas för bil, buss, cykel och gående. Själva gestaltningen kommer att utföras av den totalentreprenad som utses.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Södra Lasarettsvägen
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Nordlanderkorsningen
Kanalgatan
Trafikplanering i centrum

 

Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se