Karlgård – Nya ekologiska bostäder med älvsnära läge.

Karlgård är ett av de områden som är utpekat som lämplig för förtätning i Centrala stan. För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud centralt, även söder om älven, har Grönbo AB byggt fem nya hus med fyra våningar plus vindsvåning på Karlgård. 

GENOMFÖRT
Om projektet
I november 2018 startade Grönbo AB bygget av fem nya hus med 57 bostadsrätter på Karlgård. Husen byggdes i etapper och första inflyttningen var våren 2019.

Även stråken i området på Karlgård utvecklas och förbättras för både gående och cyklister för att skapa ett attraktivt och tryggt området för boende. Bland annat har västra delen av Krukmakargatan byggts om till gång- och cykelväg.

För att förbättra för gående och cyklister och för att fler människor ska trivas på Karlgård utvecklas även stråken i området utifrån detaljplanen som beslutades 2013. 

Samtliga hus stod klara hösten 2020.

Aktörer
Grönbo AB

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Södertorg

Burviksvägen/Strandvägen

Burviksvägen/Strandvägen

Två nya hyreshus ska byggas intill Myggvalla i Bureå som tillsammans kommer ge Bureå ett 30-tal nya bostäder. Klart december 2021.
Klintgatan

Klintgatan

Skellefteå förbereder mark för 11 stycken nya villatomter på Klintgatan på Degerbyn. Tomtsläpp hösten 2021, med tillträde våren 2022.
Oxen

Oxen

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Getberget

Getberget

Riksbyggen bygger tillsammans med Lindbäcks två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart årsskiftet 2021/2022.
Frigg och Balder

Frigg och Balder

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Lindbäcks närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se