Karlgård – Nya ekologiska bostäder med älvsnära läge.

Karlgård är ett av de områden som är utpekat som lämplig för förtätning i Centrala stan. För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud centralt, även söder om älven, har Grönbo AB byggt fem nya hus med fyra våningar plus vindsvåning på Karlgård. 

GENOMFÖRT
Om projektet
I november 2018 startade Grönbo AB bygget av fem nya hus med 57 bostadsrätter på Karlgård. Husen byggdes i etapper och första inflyttningen var våren 2019.

Även stråken i området på Karlgård utvecklas och förbättras för både gående och cyklister för att skapa ett attraktivt och tryggt området för boende. Bland annat har västra delen av Krukmakargatan byggts om till gång- och cykelväg.

För att förbättra för gående och cyklister och för att fler människor ska trivas på Karlgård utvecklas även stråken i området utifrån detaljplanen som beslutades 2013. 

Samtliga hus stod klara hösten 2020.

Aktörer
Grönbo AB

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen
Södertorg

Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se