Karlgård – Grönbo AB bygger 57 nya lägenheter.

För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud centralt, även söder om älven, bygger Grönbo AB fem nya hus med fyra våningar plus vindsvåning på Karlgård. Det ger 57 nya bostadsrätter. Inflyttning 2019.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

29 April

Kupolen är nedmonterad och hus nummer ett står på plats. Inför starten av nästa husbygge stängs nu Karlgårdsvägen, mellan nya byggarbetsplatsen och befintliga bostadsrätter, av. Avstängningen gäller från idag till och med 2019-11-30.  Gående kan passera på den östra trottoaren.

16 April

Infarten till Krukmakargatan från Skråmträskvägen är fortsatt avstängd. Bygget av andra huset på Karlgård samt förberedelser för kommande trafiklösning påbörjas inom kort. För din säkerhet följ skyltningen på plats. Gång- och cykeltrafik hänvisas till gångtunneln under Skråmträskvägen eller via gång- och cykelvägen närmast älven.

17 januari 2019

Ett 18 meter högt tält har satts upp på byggplatsen på Karlgård. Tältet är ett så kallat övertryckstält där en fläkt hela tiden pumpar in luft så att tältet bär sig själv. Byggprojektet blir mer kostnadseffektivt tack vare tältet då arbetet kan pågå oavsett väderlek. Tältet används vid monteringen av husen och kommer att finnas på plats cirka ett år framåt.

15 november 2018

Bygget av första huset på Karlgård har startat.

8 januari 2018

Bygglovet för de nya husen är beviljat och Södra Karlgårds BRF har bildats.

2 januari 2018

Bygget av etapp 1 på Karlgård planeras starta under 2018.

1 oktober 2017

Ny vattenledning och VA-servis till fastigheten i oktober 2017.

Om projektet

Grönbo AB bygger fem nya hus med 57 bostadsrätter på Karlgård. Husen byggs i etapper och inflyttningen planeras starta våren 2019.

För att förbättra för gående och cyklister och för att fler människor ska trivas på Karlgård utvecklas även stråken i området utifrån detaljplanen som beslutades 2013. Under våren 2019 startar arbetet med att bygga om västra delen av Krukmakargatan till gång- och cykelväg.

Karlgård är utpekat som ett lämpligt område för förtätning i Centrala stan. Läs även nedan om planerna för intilliggande Södertorg.

Aktörer

Grönbo AB

Övrig information och material

Detaljplanen, del av Skellefteå 4:1 m fl, ny bro över Skellefteälven (pdf)

Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Södertorg

Karlgård

Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se