Karlgård – Grönbo AB bygger 57 nya lägenheter.

För att kunna erbjuda ett varierat bostadsutbud centralt, även söder om älven, bygger Grönbo AB fem nya hus med fyra våningar plus vindsvåning på Karlgård. Det ger 57 nya bostadsrätter. Inflyttning startade våren 2019.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

27 augusti 2019

Bygget av en ny rondell på Karlgård pågår. Arbetet väntas klart i november.

14 augusti 2019

Vecka 35 planeras byggnationerna av ny rondell att påbörjas där Skråmträskvägen korsar Karlgårdsleden, som en del i den nya trafiklösningen mellan Skellefteås norra och södra stadsdelar. Arbetet väntas pågå till november och under denna period kan framkomligheten vara begränsad. Mer information om projektet hittar ni här:

Driftinformation – Bygget av en ny rondell på Karlgård pågår

12 augusti 2019

Kupolen är nu nedmonterad från hus nummer två och inflyttning har påbörjats.

29 April 2019

Kupolen är nedmonterad och hus nummer ett står på plats. Inför starten av nästa husbygge stängs nu Karlgårdsvägen, mellan nya byggarbetsplatsen och befintliga bostadsrätter, av. Avstängningen gäller från idag till och med 2019-11-30.  Gående kan passera på den östra trottoaren.

16 April 2019

Infarten till Krukmakargatan från Skråmträskvägen är fortsatt avstängd. Bygget av andra huset på Karlgård samt förberedelser för kommande trafiklösning påbörjas inom kort. För din säkerhet följ skyltningen på plats. Gång- och cykeltrafik hänvisas till gångtunneln under Skråmträskvägen eller via gång- och cykelvägen närmast älven.

17 januari 2019

Ett 18 meter högt tält har satts upp på byggplatsen på Karlgård. Tältet är ett så kallat övertryckstält där en fläkt hela tiden pumpar in luft så att tältet bär sig själv. Byggprojektet blir mer kostnadseffektivt tack vare tältet då arbetet kan pågå oavsett väderlek. Tältet används vid monteringen av husen och kommer att finnas på plats cirka ett år framåt.

15 november 2018

Bygget av första huset på Karlgård har startat.

8 januari 2018

Bygglovet för de nya husen är beviljat och Södra Karlgårds BRF har bildats.

2 januari 2018

Bygget av etapp 1 på Karlgård planeras starta under 2018.

1 oktober 2017

Ny vattenledning och VA-servis till fastigheten i oktober 2017.


Om projektet

Grönbo AB bygger fem nya hus med 57 bostadsrätter på Karlgård. Husen byggs i etapper och inflyttningen startade våren 2019.

För att förbättra för gående och cyklister och för att fler människor ska trivas på Karlgård utvecklas även stråken i området utifrån detaljplanen som beslutades 2013. Under våren 2019 startade arbetet med att bygga om västra delen av Krukmakargatan till gång- och cykelväg.

Karlgård är utpekat som ett lämpligt område för förtätning i Centrala stan. Läs även nedan om planerna för intilliggande Södertorg.

Aktörer

Grönbo AB

Övrig information och material

Detaljplanen, del av Skellefteå 4:1 m fl, ny bro över Skellefteälven (pdf)

Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)

Södertorg

Karlgård

Nipan 17

Nipan 17

Skellefteå kommun ställer ut förslag till detaljplan för del av Nipan 17 inom stadsdelen Karlgård. Det handlar om två nya hyreshus i fyra våningar, med möjlighet till cirka 60 lägenheter.
Söderäng

Söderäng

I dagsläget håller E-son Maskin till i Sömmerskan på Anderstorp. Nu bygger de nytt och flyttar sin verksamhet till Söderäng på Hammaränges industriområde.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

I Bergsbyn skapas en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft utvecklar tillsammans industriområdet för etablering av energiintensiv industri.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Det ska byggas ett parkeringshus på CK-parkeringen i centrala Skellefteå. Projektet väntas stå klart i slutet av 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Kvarteret Kapella

Kvarteret Kapella

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot cirka 300 bostadsrätter. 
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel bygger en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan.
SARA kulturhus

SARA kulturhus

SARA kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se