Kapella – 300 lägenheter i fem nya höghus.

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot cirka 300 bostadsrätter. 

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

18 december 2019

Detaljplanen för Kapella 15 och del av Kapella 1 (nordvästra hörnet av kvarteret Kapella) har godkänts av bygg- och miljönämnden för antagande i kommunfullmäktige. Planen möjliggör två nya höghus med ca 75 bostäder.

12 juli 2019

Planprogrammet och detaljplanen är utställd för granskning fram till den 2 september. Därefter påbörjas justering inför antagande.

Om projektet
Förutom det stora behovet av bostäder för fler Skelleftebor finns även behov att ett mer sammanhängande stadsrum. I centrum finns obebyggd tomtmark, så kallade lucktomter, där Kapella är utpekat som en av dem. Genom att bebygga dessa lucktomter sluts kvarteren och gaturummen läks vilket bidrar till ett mer inbjudande stadsrum.

Kvarteret Kapella består av flera fastigheter som ägs av olika fastighetsägare. Kommunen har på eget initiativ gjort ett planprogram för området, eftersom delar av kvarteret är på väg att exploateras. Programmet kan ses som ett förslag och eftersom all mark är privat ägd är det upp till ägarna hur de går vidare.

Det föreslås ett höghus mot norr som kan bli upp till 14 våningar. Därtill två höghus vardera vid Magasinsgränd och Repslagargränd som får bli något lägre. Mot Kanalgatan blir det inget höghus alls, utan där behåller man den maximala höjden om 4-5 våningar.

Ut mot gatorna ska den nedersta våningen bestå av lokaler för handel eller kontor, så att det skapas ett livfullt gaturum. Rakt genom kvarteret blir det en öppning i öst-västlig riktning, en intern gata. Den behövs för att transporter, sophämtning, räddningstjänst med flera ska ta sig fram, men är också tänkt att bli en öppning för allmänheten att kunna passera. Kvarteret görs alltså inte helt slutet med privat innergård. Alla parkeringar föreslås ligga under jord.

Först på tur att bebyggas är det nordvästra hörnet, på tomten där en godisaffär ligger. Där finns ett förslag på detaljplan, som även är ute på samråd fram till den 2 september. Det framgår att två höghus ryms på tomten, och att det totalt kan bli cirka 75 bostäder.

Fastighetsägare är ett bolag som heter Kapellafemton AB. Även en bit av huset där Friskis och Svettis ligger berörs, där heter ägaren Dahlgrens Fastigheter AB.

En tredje fastighet i kvarteret som ska bebyggas med tiden ligger i hörnet Repslagargränd/Kanalgatan och ägs av Riksbyggen.

Aktörer
Kapellafemton AB
Dahlgrens Fastigheter AB
Riksbyggen

Övrig information och material
Riksbyggen Kapella 11
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Alhem

Alhem

På Alhem, öster om Boviksvägen i stadsdelen Norrböle, skapas ett nytt bostadskvarter.
Florahallen

Florahallen

Florahallen blir Skellefteås nya miljömärkta idrotts- och friidrottshall och byggs i anslutning till den nya skolan i området. Inflyttning sommaren 2020.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig stadsgata med fokus på människan. Så småningom kommer den att bli anslutningsväg till nya bron över älven för att minska biltrafiken genom centrumkärnan. 
Förskola Sunnanå

Förskola Sunnanå

När Skellefteå växer behövs fler förskolor för att fler ska vilja flytta hit. På Sunnanå startade bygger av en ny förskola som planeras att öppna för verksamhet årsskiftet 2020/2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Preliminär inflyttning våren 2021.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård som ska byggas i etapper. Första inflyttning startade våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se