Kanalgatan – Nya mötesplatser växer fram.

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2023.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

2 juli 2021

Onsdag-fredag under vecka 32 kommer Kanalgatan mellan Hörnellgatan och Stationsgatan att vara stängd för genomfart på grund av asfaltering och öppning av den nya körbanan.

12 april 2021

Under maj påbörjas ombyggnationen av Kanalgatan och beräknas pågå till slutet av september.

25 januari 2021

Centrala stan fortsätter att utvecklas

Om projektet
Kanalgatan har byggts om till ett körfält med två filer, där norra Kanalgatans körfält flyttats ner till södra.

Vid utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, Torggatan och Trädgårdsgatan har stort fokus lagts vid tillgänglighet och trygghet. Gaturummet ska vara tryggt, tydligt och orienterbart. Dess formspråk inbjudande, välgörande och inkluderande för såväl invånare som besökare.

Områdena i mitten av Kanalgatan, där det tidigare varit parkeringsplatser tas bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme för gång- och cykeltrafiken. Framför kulturhuset byggs en flexibel yta med plats för både vardaglig användning och mindre evenemang. Ytan möbleras med planteringar, sittplatser och ljuspergola, med möjlighet till att simulera bland annat natthimmel och norrsken.

Ett av delmålen i 2030-strategin är att Skellefteå ska vara utformat för nästa generation. Skellefteå ska ta ansvar för att utveckla hållbara livsmiljöer som blir bättre för varje kommande generation. Att vara ett klimatvänligt samhälle handlar om både stort och smått, inte minst om minskade utsläpp och att minska koldioxidutsläppen genom att bygga om Kanalgatan och andra viktiga transportleder i stadskärnan är en del av det.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Sara kulturhus
Mer om grönstråk
Trafikplanering i centrum

Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Sveaborg

Sveaborg

I Skelleftehamn på Borggatan kommer tillfälliga bostäderna att sättas upp av Algeco. 44 stycken tillfälliga lägenheter i Skelleftehamn ska lätta på trycket på permanenta bostäder.
Dammängesgatan

Dammängesgatan

För att möta efterfrågan på nya bostäder förbereder Skellefteå kommun för ett nytt villakvarter i nordvästra delen av Kåge. Nu finns möjligheten att boka en av 25 villatomter.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2023.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Klart vintern 2022.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning december 2021.
Risbergsgatan

Risbergsgatan

15 nya parhus i form av hyresrätter ska byggas på Risbergsgatan på Hedensbyn. Byggherre och hyresvärd är Gretabo AB. Klart årsskiftet 2021/2022.
Aktivitetspark Burträsk

Aktivitetspark Burträsk

Parker med möjligheter till aktiviteter tillsammans med andra människor är en viktig del i en levande kommun. I Burträsk ska nu en aktivitetspark byggas med fokus fysisk aktivitet. Klart sommaren 2021.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se