Kanalgatan. Nya mötesplatser växer fram.

Kanalgatan byggs om för att skapa en hållbar trafiklösning, prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar och aktiviteter. Helt klart hösten 2023.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

3 juni 2022

Under vecka 23 påbörjas arbetet med den nya cirkulationsplatsen längs Kanalgatan, vid Balderskolan. För mer information om störningar och arbetet, besök skelleftea.se/driftinfo.

Om projektet
Vid utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, Torggatan och Trädgårdsgatan har stort fokus lagts vid tillgänglighet och trygghet. Gaturummet ska vara tryggt, tydligt och orienterbart. Dess formspråk inbjudande, välgörande och inkluderande för såväl invånare som besökare.

Kanalgatan har nu byggts om till ett körfält med två filer, där norra Kanalgatans körfält flyttats ner till södra. En ny cirkulationsplats byggs längs Kanalgatan och ska knyta ihop gatan med Södra Lasarettsvägen för en bättre och hållbar trafiklösning i Centrala stan. Cirkulationsplatsen väntas blir klar under 2023.

Kulturhusplatsen

Områdena i mitten av Kanalgatan, där det tidigare varit parkeringsplatser har tagits bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapats mer utrymme för gång- och cykeltrafiken. Framför kulturhuset har en flexibel yta byggts med plats för både vardaglig användning och mindre evenemang. Ytan möbleras med planteringar, sittplatser och ljuspergola, med möjlighet till att simulera bland annat natthimmel och norrsken. Platsen ska vara trygg, användbar, inkluderande, attraktiv och välgörande.

För att skapa förutsättning för trygghet är människor en viktig pusselbit. Platsen rymmer verksamheter och uteserveringar, flöde av människor från varje väderstreck och är planerad för att vara en ljus och lättorienterad yta.

Kulturhusplatsen ska också vara en användbar plats för såväl boende, besökare och verksamma i Skellefteå. Här kan man till exempel besöka någon av uteserveringarna eller låna en bok på biblioteket och sätta sig i solen eller skuggan för att läsa. Denna mötesplats blir utrustad med sittplatser med armstöd, ledstråk, konstverk att klättra och leka på, sittplatser som möter varandra för grupper att samlas, men även enskilda platser i utkanten för den som hellre känner sig bekväm med att se på. 

Då det är mörkt och kallt är det viktigt att platsen har något att erbjuda då. Förutom att marken är uppvärmd här kan man beskåda norrskenet eller stjärnhimmeln från ljuspergolan, eller det mjuka ljuset från möbleringen då varje planteringsyta eller sittkub på platsen belysta. Totalt blir det 11 planteringar, bland annat ett äppelträd. Dessutom installeras ett insektshotell på Trädgårdsgatan alldeles intill Sara kulturhus. 

 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Södra Lasarettsvägen
Karlgårdsbron
Sara kulturhus
Torget
Trafikplanering i centrum

Karlavagnen

Karlavagnen

En nytt bostadshus på Sörböle, i utkanten av Centrala stan, ska möta efterfrågan på fler centrala bostäder i Skellefteå. Klart årsskiftet 2023/2024.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Birkarlen

Birkarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan byggs om för att skapa en hållbar trafiklösning, prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar och aktiviteter. Helt klart hösten 2023.
Guldtorget

Guldtorget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en stadsgata med trädallé, gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2023.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se