Kanalgatan – Nya mötesplatser växer fram.

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2022.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

12 november 2021

Vecka 47 startar arbetet med åtgärder på dagvattenledningen längs Trädgårdsgatan som beräknas pågå fram till årsskiftet. Läs mer på skelleftea.se/driftinfo.

Om projektet
Kanalgatan har byggts om till ett körfält med två filer, där norra Kanalgatans körfält flyttats ner till södra.

Vid utformningen av Kanalgatan och omkringliggande gator, Torggatan och Trädgårdsgatan har stort fokus lagts vid tillgänglighet och trygghet. Gaturummet ska vara tryggt, tydligt och orienterbart. Dess formspråk inbjudande, välgörande och inkluderande för såväl invånare som besökare.

Områdena i mitten av Kanalgatan, där det tidigare varit parkeringsplatser tas bort, och istället anläggs ytor längst i norr, där det skapas mer utrymme för gång- och cykeltrafiken. Framför kulturhuset byggs en flexibel yta med plats för både vardaglig användning och mindre evenemang. Ytan möbleras med planteringar, sittplatser och ljuspergola, med möjlighet till att simulera bland annat natthimmel och norrsken.

Ett av delmålen i 2030-strategin är att Skellefteå ska vara utformat för nästa generation. Skellefteå ska ta ansvar för att utveckla hållbara livsmiljöer som blir bättre för varje kommande generation. Att vara ett klimatvänligt samhälle handlar om både stort och smått, inte minst om minskade utsläpp och att minska koldioxidutsläppen genom att bygga om Kanalgatan och andra viktiga transportleder i stadskärnan är en del av det.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Sara kulturhus
Mer om grönstråk
Trafikplanering i centrum

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart vintern 2021.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Northvolt Ett

Northvolt Ett

Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. På Bergsbyn industriområde byggs nu Europas största batterifabrik. Fabriken byggs i etapper och beräknas vara helt utbyggd 2025.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan har byggts om för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar, aktiviteter och grönområden. Helt klart 2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Bikarlen

Bikarlen

Skellefteås kraftiga expansion ökar intresset för bostäder även utanför centralorten och nu görs fortsatta satsningarna på bostadsbyggande i Kåge. Första inflytt sommaren 2022.
Kapella

Kapella

I en växande stad behöver bostäderna blir fler. På området mellan Kanalgatan och södra Järnvägsgatan finns nu planer på att bygga fem nya höghus med upp mot sammanlagt cirka 300 lägenheter.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se