Kalkbrukets förskola – Ny förskola i Bergsbyn.

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

10 februari 2020

Bottenplattan är gjuten, nu påbörjas montering av stommen.

2 november 2020

Förberedande markarbeten på området har nu påbörjats.


Om projektet

I kvarteret Grimman i Bergsbyn håller den nya förskolan på att byggas. I kvarteret finns det sedan tidigare fyra en-avdelningsförskolor som ligger på rad längs Lokmakargatan. Den nya förskolan byggs på grönområdet söder om de befintliga husen och kommer ersätta de nuvarande förskolorna.

Förskolan kommer bestå av totalt sex avdelningar fördelat på två våningar, tre avdelningar på vardera våning. Att bygga i två plan är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och frigör dessutom yta för en utemiljö. 

Visionen för all ny-,till- och ombyggnation av förskolor och skolor i Skellefteå kommun är ”Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv”.

Aktörer
Skellefteå kommun
Rekab

Övrig information och material
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Förskola Brännan

Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Byalagsgatan

Byalagsgatan

Skidstahus bygger ett nytt bostadsområde med stadsvillor på Byalagsgatan i Kåge. 30-tal bostadsrätter i två etapper. Första etappen klar 2021.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart senhösten 2021.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av Centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Inflyttning hösten 2021.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se