Kalkbrukets förskola – Ny förskola i Bergsbyn.

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.

Om projektet
I kvarteret Grimman i Bergsbyn håller den nya förskolan på att byggas. I kvarteret finns det
sedan tidigare fyra en-avdelningsförskolor som ligger på rad längs Lokmakargatan. Den nya
förskolan byggs på grönområdet söder om de befintliga husen och kommer ersätta de nuvarande förskolorna.

Förskolan kommer bestå av totalt sex avdelningar fördelat på två våningar, tre avdelningar på vardera våning. Att bygga i två plan är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och frigör dessutom yta för en utemiljö. 

Klart våren 2022.

Aktörer
Skellefteå kommun
Rekab

Övrig information och material
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Förskola Brännan

Burviksvägen/Strandvägen

Burviksvägen/Strandvägen

Två nya hyreshus ska byggas intill Myggvalla i Bureå som tillsammans kommer ge Bureå ett 30-tal nya bostäder. Klart december 2021.
Klintgatan

Klintgatan

Skellefteå förbereder mark för 11 stycken nya villatomter på Klintgatan på Degerbyn. Tomtsläpp hösten 2021, med tillträde våren 2022.
Oxen

Oxen

Nordvestor utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Invigning sommaren 2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Getberget

Getberget

Riksbyggen bygger tillsammans med Lindbäcks två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart årsskiftet 2021/2022.
Frigg och Balder

Frigg och Balder

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Lindbäcks närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se