Höderskrapan – Höder Fastighetsutveckling bygger nya bostadsrätter i Centrala stan.

På kvarteret Höder i Centrala stan bygger Höder Fastighetsutveckling ett 40-tal nya bostadsrätter. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

19 oktober 2020

Projektet går enligt tidsplan. Bygget är i full gång och bottenplattan gjuts.

13 maj 2020

Säljstarten för lägenheterna är nu i full gång. Under vecka 20 – 22 kommer rivning pågå i kvarteret med tunga entreprenadmaskiner, detta medför viss vibration och buller.

28 november 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har vunnit laga kraft.

Om projektet
En viktig del för att uppnå målbilden för Centrala stan är förtätningar i form av både bostäder och arbetsplatser. Det skapar mer rörelse i staden och är också ett sätt att använda kvartersmarken effektivare samtidigt göra staden mer attraktiv.

En levande stad är också en förutsättning för att staden ska växa. Ett ökat befolkningsantal är nödvändigt för en positiv ekonomisk, social och ekologisk utveckling.  Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan tar höjd för fler Skelleftebor, med minst 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser i stadsdelen Centrala stan.

Totalt beräknas byggandet kunna ge ca 40 lägenheter i olika storlekar.

Aktörer
Höder Fastighetsutveckling AB

Övrig information och material
Höderskrapan (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Frigg och Balder

Frigg och Balder

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Lindbäcks bygg närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Klart sommaren 2022.
Byalagsgatan

Byalagsgatan

Skidstahus bygger ett nytt bostadsområde med stadsvillor på Byalagsgatan i Kåge. 30-tal bostadsrätter i två etapper. Första etappen klar 2021.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad bygger nya bostadsrätter längs Östra Nygatan, intill Korv-Ivars på Älvsbacka. Klart hösten 2022.
Vintersolen

Vintersolen

Anderstorp fortsätter att utvecklas. Nu ska ett nytt radhusområde byggas på Tuböle, mellan Tubölegatan och Anderstorpsleden. Byggstart hösten 2021.
Förskola Brännan

Förskola Brännan

Fler förskoleplatser centralt är en viktig del av utveckligen av Centrala stan. Nu byggs en ny fleravdelningsförskola även på Brännan. Byggstart våren 2021.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Byggstart sommaren 2021.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se