Höderskrapan – Höder Fastighetsutveckling bygger nya bostadsrätter i Centrala stan.

På kvarteret Höder i Centrala stan bygger Höder Fastighetsutveckling ett 40-tal nya bostadsrätter. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

19 oktober 2020

Projektet går enligt tidsplan. Bygget är i full gång och bottenplattan gjuts.

13 maj 2020

Säljstarten för lägenheterna är nu i full gång. Under vecka 20 – 22 kommer rivning pågå i kvarteret med tunga entreprenadmaskiner, detta medför viss vibration och buller.

28 november 2019

Detaljplanen för Höder 1 och 9 har vunnit laga kraft.

Om projektet
En viktig del för att uppnå målbilden för Centrala stan är förtätningar i form av både bostäder och arbetsplatser. Det skapar mer rörelse i staden och är också ett sätt att använda kvartersmarken effektivare samtidigt göra staden mer attraktiv.

En levande stad är också en förutsättning för att staden ska växa. Ett ökat befolkningsantal är nödvändigt för en positiv ekonomisk, social och ekologisk utveckling.  Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan tar höjd för fler Skelleftebor, med minst 1200 bostäder och 1000 nya arbetsplatser i stadsdelen Centrala stan.

Totalt beräknas byggandet kunna ge ca 40 lägenheter i olika storlekar.

Aktörer
Höder Fastighetsutveckling AB

Övrig information och material
Höderskrapan (nytt fönster)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan

Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se