Hammarängen Skellefteå Södra. En logistikhub för ett hållbart Skellefteå.

Efterfrågan på hållbar industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera och nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet. Första tillträde till mark hösten 2022.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Om projektet
Det nya industriområdet ligger väster om Burträskvägen, i direkt anslutning till Hammarängens befintliga industriområde och ska erbjuda tomter för företag inom framför allt logistik, men även lagerverksamhet och lättare tillverkning.

Hammarängens Skellefteå Södra ska bidra till att utveckla hållbara logistiklösningar och smarta transportflöden. Ett stort antal nya näringsområden med stark framtidstro behöver tillgång till fungerande transporter och här skapas nu förutsättningar för en helt ny logistikhub, med både branschutvecklande hållbarhetsarbete.  Skellefteås tillväxt gör transportflödena allt viktigare och där kommer Hammarängens Skellefteå Södra att spela en central roll.

Projektets mål är en hållbarhetscertifiering enligt CEEQUAL Design & Construction nivå Excellent. Första tillträde till mark hösten 2022.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska

Övrig information och material
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen
Pressmeddelande – Sörböle industriområde expanderar

Västra Erikslid

Västra Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 fler bostäder fram till år 2025 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden. Helt klart årsskiftet 2023/2024.
Bägaren

Bägaren

Samhällsbyggnadsbolaget bygger två nya punkthus på Moröhöjden för cirka 50 lägenheter. Husen blir upp till 5, respektive 7 våningar höga. Klart 2023.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart 2024.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en stadsgata med trädallé, gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå Södra

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera och nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet.
Nipan

Nipan

Skebo bygger två nya hus med hyresrätter på Nipan, ett kvarter vid Parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart vintern 2022.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus ska HSB Norr bygga två nya hus med 100 bostads-och hyresrätter samt lokaler för olika verksamheter i gatuplan. Preliminär inflyttning hösten 2024.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Klart hösten 2024.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se