Guldtorget. En blivande attraktiv mötesplats.

En attraktiv och levande stadskärna är målbilden för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan. Guldtorget är en viktig del i länken mellan Södertorg i söder och resecentrum i norr. I och med kulturhusets placering norr om torget blir det än mer viktigt hur dessa två målpunkter kopplas samman för att stärka varandra. Torget är en yta för alla människor att mötas på och det är viktigt att de omgivande fasaderna berikar platsen med aktiva verksamheter och funktioner i bottenplan. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Central stan är klara. Preliminärt runt 2023-2025.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

21 juni 2022

Bygg- och miljönämnden valde under tisdagens nämnd att anta vinnaren i invånardialogen på torgets officiella namn, Guldtorget.

Om projektet
Torgets gestaltning, utformning och funktion har diskuterats i många år och väcker många Skelleftebors engagemang. Skisser och utredningar för torget har tagits fram i omgångar sedan slutet av 1990-talet utan att leda till någon handlingsplan.

Tanken är att torget ska fortsätta ha en flexibel utformning med plats för både större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Ytor för lek ska utvecklas och kan med fördel integreras i torgets möblering, gärna med uppsikt från uteserveringar och offentliga sittplatser. Vintertid kan tillfälliga lekytor skapas i form av snö. Sommartid placeras uteserveringar främst i torgets östra del där det finns goda sollägen.

Torghandel är en viktig del i en levande stad, och för att utveckla och förbättra förutsättningarna för torghandel ska torghandelsstadgan ses över. Ett program för torget ska också tas fram där kulturhuset och en framtida gestaltning av Kanalgatan ingår.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Programhandling torget
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Södertorg
Skellefteå resecentrum
Sara kulturhus
Kanalgatan

 

 

Guldtorget

Guldtorget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en stadsgata med trädallé, gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2023.
Kanalgatan

Kanalgatan

Kanalgatan byggs om för att skapa en hållbar trafiklösning, för att prioritera gående och cyklister samt göra plats för uteserveringar och aktiviteter. Helt klart hösten 2023.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

Nu byggs Karlgårdsbron över Skellefteälven. Bron kommer att bli Sveriges längsta träbro och vara en naturlig del i en hållbar trafiklösning. Klar hösten 2023.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Skellefteå kommer att bygga 5000 fler bostäder fram till år 2025 varav en stor del kommer att vara i Skelleftedalen. Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden. Helt klart årsskiftet 2023/2024.
Bägaren

Bägaren

Samhällsbyggnadsbolaget bygger två nya punkthus på Moröhöjden för cirka 50 lägenheter. Husen blir upp till 5, respektive 7 våningar höga. Klart 2023.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå Södra

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera och nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet.
Nipan

Nipan

Skebo bygger två nya hus med hyresrätter på Nipan, ett kvarter vid Parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart vintern 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se