Guldtorget. En blivande attraktiv mötesplats.

En attraktiv och levande stadskärna är målbilden för den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan. Guldtorget är en viktig del i länken mellan Södertorg i söder och resecentrum i norr. I och med kulturhusets placering norr om torget blir det än mer viktigt hur dessa två målpunkter kopplas samman för att stärka varandra. Torget är en yta för alla människor att mötas på och det är viktigt att de omgivande fasaderna berikar platsen med aktiva verksamheter och funktioner i bottenplan. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Central stan är klara. Preliminärt runt 2023-2025.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

21 juni 2022

Bygg- och miljönämnden valde under tisdagens nämnd att anta vinnaren i invånardialogen på torgets officiella namn, Guldtorget.

Om projektet
Torgets gestaltning, utformning och funktion har diskuterats i många år och väcker många Skelleftebors engagemang. Skisser och utredningar för torget har tagits fram i omgångar sedan slutet av 1990-talet utan att leda till någon handlingsplan.

Tanken är att torget ska fortsätta ha en flexibel utformning med plats för både större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Ytor för lek ska utvecklas och kan med fördel integreras i torgets möblering, gärna med uppsikt från uteserveringar och offentliga sittplatser. Vintertid kan tillfälliga lekytor skapas i form av snö. Sommartid placeras uteserveringar främst i torgets östra del där det finns goda sollägen.

Torghandel är en viktig del i en levande stad, och för att utveckla och förbättra förutsättningarna för torghandel ska torghandelsstadgan ses över. Ett program för torget ska också tas fram där kulturhuset och en framtida gestaltning av Kanalgatan ingår.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Programhandling torget
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Södertorg
Skellefteå resecentrum
Sara kulturhus
Kanalgatan

 

 

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se