Grunnan – Peab bygger nya lägenheter intill älven.

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

27 april 2020

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

5 mars 2020

Bygg- och miljönämnden godkänner detaljplanen och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. Förslaget går upp i kommunfullmäktige under våren för antagande.


Om projektet
Kvarteret Grunnan på Tubölegatan är utpekat som ett lämpligt område för förtätning med högre byggnader i Centrala stan. Det handlar om att framhäva stadsbilden och bidra till ett uttrycksfullt inslag i stadsmiljön som lämpar sig extra bra vid infarten till staden, vid en bro eller vid ett fondmotiv till en långsträckt gata. Planerna för Strandpromenaden stämmer in på ovanstående.

Platsen för de två nya höghusen är på Grunnan intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Tillsammans ska de båda byggnaderna rymma cirka 80 bostadsrätter, beroende på hur byggnaderna utformas. Husen kommer bli sex respektive åtta våningar höga.

I anslutning till Tubölegatan kommer en cykelbana byggas för att förbättra trafiksituationen och en eventuell breddning av Färjegatan.

Aktörer
Peab bostad

Övrig information och material
Peab bostad – Brf Framtiden
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se