Grunnan. Peab bygger nya lägenheter intill älven.

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Klart hösten 2024.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

27 april 2020

Detaljplanen har vunnit laga kraft.


Om projektet
Kvarteret Grunnan på Tubölegatan är utpekat som ett lämpligt område för förtätning med högre byggnader i Centrala stan. Det handlar om att framhäva stadsbilden och bidra till ett uttrycksfullt inslag i stadsmiljön som lämpar sig extra bra vid infarten till staden, vid en bro eller vid ett fondmotiv till en långsträckt gata. Planerna för Strandpromenaden stämmer in på ovanstående.

Platsen för de två nya höghusen är på Grunnan intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Tillsammans ska de båda byggnaderna rymma cirka 80 bostadsrätter, beroende på hur byggnaderna utformas. Husen kommer bli sex respektive åtta våningar höga.

I anslutning till Tubölegatan kommer en cykelbana byggas för att förbättra trafiksituationen och en eventuell breddning av Färjegatan.

Aktörer
Peab bostad

Övrig information och material
Peab bostad – Brf Framtiden
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Släden

Släden

I närheten av Södertorg på Sörböle bygger Mannberg fastigheter ett 100-tal nya bostadsrätter. Första etappen klar hösten 2023.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart våren 2022.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Hammarängen Skellefteå Södra

Hammarängen Skellefteå Södra

Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera och nya etableringar. Nu utvecklas Hammarängens industriområde för att möta det växande behovet.
Förskola Norrhammar

Förskola Norrhammar

Behovet av fler förskolor när Skellefteå växer är stort. Nu planeras en ny förskola att byggas intill Norrhammarskolan. Klart hösten 2023.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Klart hösten 2024.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se