Grunnan – Peab bygger nya lägenheter intill älven.

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

27 april 2020

Detaljplanen har vunnit laga kraft.

5 mars 2020

Bygg- och miljönämnden godkänner detaljplanen och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. Förslaget går upp i kommunfullmäktige under våren för antagande.


Om projektet
Kvarteret Grunnan på Tubölegatan är utpekat som ett lämpligt område för förtätning med högre byggnader i Centrala stan. Det handlar om att framhäva stadsbilden och bidra till ett uttrycksfullt inslag i stadsmiljön som lämpar sig extra bra vid infarten till staden, vid en bro eller vid ett fondmotiv till en långsträckt gata. Planerna för Strandpromenaden stämmer in på ovanstående.

Platsen för de två nya höghusen är på Grunnan intill E4 och Skellefteälven, mitt emot Campus. Tillsammans ska de båda byggnaderna rymma totalt 60-80 bostadsrätter, beroende på hur byggnaderna utformas. Husen kommer bli sex respektive åtta våningar höga.

I anslutning till Tubölegatan kommer en cykelbana byggas för att förbättra trafiksituationen och en eventuell breddning av Färjegatan.

Aktörer
Peab bostad

Övrig information och material
Peab bostads hemsida
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Detaljplaner

Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Vindkraftsparken i Blåbergsliden

Skogsbolaget Holmen uppför en vindkraftspark i Blåbergsliden, cirka fem kilometer utanför Ljusvattnet, Burträsk.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Grunnan

Grunnan

Som en del i ett varierat bostadsutbud ska två nya höghus byggas intill älven på södra sidan Viktoriabron. Byggnaderna blir åtta respektive sex våningar höga. Preliminär byggstart hösten 2021.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se