Balder och Frigg – Lindbäcks planerar att bygga nya lägenheter och lokaler för olika verksamheter.

För att stimulera ett levande gatuliv och variera bostadsutbudet planerar nu Lindbäcks byggandet av närmare 200 nya lägenheter vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för kommersiell eller offentlig verksamhet.

UNDER PLANERING

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

14 maj 2019

Återställning av Nygatan vid kvarteret påbörjat. Begränsad framkomlighet för gångtrafik längs Nygatan. Korsningen Nygatan/Tjärhovsgatan kan kortare tider behöva stängas av för biltrafik. Arbetet väntas pågå till och med vecka 24.

25 februari 2019

Arbetet med vatten- och avloppsledningarna är klart. Till våren och sommaren kommer berörda gator och omkringliggande områden att återställas.

21 september 2018

Vatten- och avloppsledningar ska grävas ner inför byggstart och innebär att Nygatan stängs av för fordonstrafik mellan Södra Lasarettsvägen och Tjärhovsgatan. Arbetet startar vecka 39 och väntas pågå till början av 2019.

18 april 2018

Detaljplanen för Frigg har antagits av kommunfullmäktige.

14 mars 2018

Bygg- och miljönämnden har gett förslag till kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslut tas preliminärt i april.

Om projektet
Lindbäcks planerar dels för ett projekt på kvarteret Frigg med 125-150 lägenheter med kontor och offentlig eller kommersiell verksamhet i bottenplan, dels för ett projekt på Balder med 30-40 lägenheter.

Skellefteå kommun arbetar för att göra detta möjligt genom att förändra områdets detaljplan. I dagsläget tillåts endast utbildning och institutioner på platsen (Baldergymnasiet), men tanken är att möjliggöra för bostäder, kontor och verksamhet.

I den nya planen ingår det även att åter öppna för trafik mellan Lasarettsvägen och Södra Lasarettsvägen. Planen är att stänga den nuvarande järnvägsövergången vid Lasarettsvägen för fordonstrafik och ersätta korsningen med en planfri korsning under järnvägsleden.

Arbetet inleds med bygget av Frigg och därefter Balder. Preliminär byggstart 2019/2020.

Aktörer
Lindbäcks

Övrig information och material
Detaljplan för Frigg (pdf)
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan (pdf)
Nordlanderkorsningen
Den nya bron över älven
Lindbäcks Frigg och Balder

Bild: Nordmark och Nordmark arkitekter

Frigg

Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Bostadsområdet ska fördelas i två kvarter med våningshus på mellan fyra till sex våningar. Projektet väntas stå klart hösten 2021.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Skellefteå AIK Cykel bygger en ny cykelpark på Vitberget. Cykelparken kommer att ligga vid den fotbollsplan som ligger halvvägs upp på Vitberget, ovanför bågskyttebanan. Klart hösten 2019.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Exteriörskiss av Skellefteå resecentrum. Folk i rörelse på perrong.

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Bureå resecentrum

Bureå resecentrum

Trafikverkets planering för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och förväntas vara klar 2021. I planerna finns ett stationsläge i Bureå, där kommunen kommer att tillgodose ett funktionellt resecentrum.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Anderstorp aktivitetspark

Anderstorp aktivitetspark

En ny aktivitetspark på Anderstorp som lockar till möten med fysisk aktivitet i fokus och bidrar till bättre hälsa.
Strand 1

Strand 1

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga 32-36 nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se