Frigg – Ett nytt kvarter helt i trä.

För att stimulera ett levande gatuliv och variera bostadsutbudet bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för kommersiell eller offentlig verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.

PÅGÅENDE

Om projektet
Det nya kvarteret byggs vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr. Lägenheterna är fördelade på 8 huskroppar. Husen byggs med höjdmässig variation på 4-6 våningar samt en högdel i nordvästra hörnet som markerar entrén in i Centrala stan längs Kanalgatan.

Hela kvarteret kommer att byggas i trä och innefattar bostäder och lokaler samlad runt en innergård. Innergården har anlagda grönytor med utrymme för avkoppling och samvaro. Parkeringsmöjligheter finns i bottenplan under hus och innergård. Det planeras också för både en bilpool och en cykelpool.

I detaljplanen for området ingår det även att åter öppna för trafik vid Lasarettsvägen förbi Frigg med en cirkulationsplats mot Kanalgatan. Planen är att stänga den nuvarande järnvägsövergången vid Lasarettsvägen för fordonstrafik och ersätta korsningen med en planfri korsning under järnvägsleden.

Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.

Aktörer
Skebo

Övrig information och material
Skebo – Frigg
Fördjupad översiktsplan för Centrala stan
Nordlanderkorsningen
Södra Lasarettsvägen
Karlgårdsbron

Bild: Nordmark och Nordmark arkitekter

Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas genom uppförande av flerbostadshus med cirka 114 nya hyresrätter. Byggstart årsskiftet 2021/2022.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar byggs nu på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart våren 2022.
Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Frigg

Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, bygger nu Skebo närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet. Etappvis inflyttning vintern 2022/våren 2023.
Anderstorg

Anderstorg

Tre nya kvarter med cirka 400 lägenheter samt ett parkeringshus ska byggas på Anderstorg. Preliminär byggstart årsskiftet 2022/2023.
Getberget

Getberget

Riksbyggen planerar att tillsammans med Lindbäcks bygga två nya punkthus om tio våningar med totalt cirka 70 bostadsrätter på Getberget. Preliminär byggstart 2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 2021/2022.
Torget

Torget

Torget ska även i fortsättningen ha en flexibel utformning med plats för större och mindre evenemang och aktiviteter året om. Utvecklingen av torget kan börja när omkringliggande projekt i Centrala stan är klara. Preliminärt 2023-2025.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Helt klart hösten 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se