Förskola Sunnanå – plats för fler barn i växande område.

Fler och större förskolor gör att fler människor kan flytta in i de områden som utvecklas i Skellefteå. Under sommaren 2019 började en ny förskola på Sunnanå i anslutning till Falkträsket byggas. Vid årskiftet 2020/2021 väntas verksamheten starta i de nybyggda lokalerna.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

September 2019 

Grundplattan gjuts. Därefter påbörjas montering av ytterväggar och yttertak.

Augusti 2019

Markentreprenören jobbar med förberedande markarbeten.

Juni 2019 

Byggstart.

Om projektet

I juni 2019 startade bygget av en ny förskola vid rondellen mot Falkträsket på Sunnanå. Förskolan är en del i planen för området som även innehåller ett nytt bostadsområde vid Falkträsket. Förskolan byggs enligt Skellefteå kommuns ramprogram för förskolor, som även inkluderar förskolans utemiljö och byggnadens utformning.

När förskolan står klar kommer den att rymma totalt 6 avdelningar som fördelas på två plan. Att bygga i två plan är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och frigör dessutom yta för en utemiljö. Utemiljön kring förskolan består av tre zooner med varierad lek. Se illustrationsplan under Övrig information och material.

Visionen för all ny-,till- och ombyggnation av förskolor och skolor i Skellefteå kommun är ”Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv”.

Parallellt med bygget av förskolan på Sunnanå byggs även en ny förskola på Mobacken som följer samma byggnadsprinciper. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Illustrationsplan
Falkträsket
Förskola Mobacken
Förskola Björnåker
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Alhem

Alhem

På Alhem, öster om Boviksvägen i stadsdelen Norrböle, skapas ett nytt bostadskvarter.
Florahallen

Florahallen

Florahallen blir Skellefteås nya miljömärkta idrotts- och friidrottshall och byggs i anslutning till den nya skolan i området. Inflyttning sommaren 2020.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig stadsgata med fokus på människan. Så småningom kommer den att bli anslutningsväg till nya bron över älven för att minska biltrafiken genom centrumkärnan. 
Förskola Sunnanå

Förskola Sunnanå

När Skellefteå växer behövs fler förskolor för att fler ska vilja flytta hit. På Sunnanå startade bygger av en ny förskola som planeras att öppna för verksamhet årsskiftet 2020/2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Preliminär inflyttning våren 2021.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård som ska byggas i etapper. Första inflyttning startade våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se