Förskola Sunnanå – plats för fler barn i växande område.

Fler och större förskolor gör att fler människor kan flytta in i de områden som utvecklas i Skellefteå. Under sommaren 2019 började en ny förskola på Sunnanå i anslutning till Falkträsket byggas. Vid årskiftet 2020/2021 väntas verksamheten starta i de nybyggda lokalerna.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

September 2019 

Grundplattan gjuts. Därefter påbörjas montering av ytterväggar och yttertak.

Augusti 2019

Markentreprenören jobbar med förberedande markarbeten.

Juni 2019 

Byggstart.

Om projektet

I juni  2019 skedde byggstarten för en ny förskola vid rondellen mot Falkträsket på Sunnanå. Förskolan är en del i planen för området som även innehåller ett nytt bostadsområde vid Falkträsket.  När förskolan står klar kommer den att rymma 6 avdelningar som fördelas på två våningar. 

Förskolan byggs enligt Skellefteå kommuns ramprogram för förskolor, som även inkluderar förskolans utemiljö och byggnadens utformning. Parallellt med bygget av förskolan på Sunnanå byggs även en ny förskola på Mobacken. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Illustrationsplan
Förskola Mobacken
Förskola Björnåker
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se