Förskola Sunnanå – plats för fler barn i växande område.

Fler och större förskolor gör att fler människor kan flytta in i de områden som utvecklas i Skellefteå. Under sommaren 2019 började en ny förskola på Sunnanå i anslutning till Falkträsket byggas. Vid årskiftet 2020/2021 väntas verksamheten starta i de nybyggda lokalerna.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

8 september 2020

Förskolan håller på att färdigställas både invändigt och utvändigt. Slutbesiktning planeras till slutet av november.

September 2019 

Grundplattan gjuts. Därefter påbörjas montering av ytterväggar och yttertak.

Augusti 2019

Markentreprenören jobbar med förberedande markarbeten.

Juni 2019 

Byggstart.

Om projektet

I juni 2019 startade bygget av en ny förskola vid rondellen mot Falkträsket på Sunnanå. Förskolan är en del i planen för området som även innehåller ett nytt bostadsområde vid Falkträsket. 

När förskolan står klar kommer den att rymma totalt 6 avdelningar som fördelas på två plan. Att bygga i två plan är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och frigör dessutom yta för en utemiljö. Utemiljön kring förskolan består av tre zooner med varierad lek. Se illustrationsplan under Övrig information och material.

Visionen för all ny-,till- och ombyggnation av förskolor och skolor i Skellefteå kommun är ”Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv”.

Parallellt med bygget av förskolan på Sunnanå byggs även en ny förskola på Mobacken som följer samma byggnadsprinciper. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Illustrationsplan
Falkträsket
Förskola Mobacken
Förskola Björnåker
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Strand

Strand

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se