Förskola Mobacken – plats för fler barn i nya lokaler.

När Skellefteå fortsätter att utvecklas behövs fler förskolor. Under sommaren 2019 startade bygget av en ny förskola på Mobacken. Hösten 2020 väntas verksamheten starta i de nybyggda lokalerna.  

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

1 juni 2019 

Markentreprenören jobbar med förberedande markarbeten. Därefter påbörjas gjutning av grundplatta, montering av ytterväggar och yttertak.

21 mars 2019

Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för förskolan.

4 februari 2019

Rivningen av Mobackenskolan har startat. Först rivs lokalerna invändigt och om ett par veckor inleds rivningen av själva byggnaden.

Om projektet
Den nya förskolan på Mobacken byggs på Mobackenskolans tidigare tomt. Skolan revs under våren och bygget av förskolan startade i juni 2019. När förskolan står klar kommer den rymma 6 avdelningar fördelade på två våningar. 

Förskolan byggs enligt Skellefteå kommuns ramprogram för förskolor, som även inkluderar förskolans utemiljö och byggnadens utformning. Parallellt med bygget av förskolan på Mobacken byggs även en ny förskola på Sunnanå. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Illustrationsplan, Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå
Förskola Björnåker
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se