Förskola Mobacken – plats för fler barn i nya lokaler.

När Skellefteå fortsätter att utvecklas behövs fler förskolor. Under sommaren 2019 startade bygget av en ny förskola på Mobacken. Hösten 2020 väntas verksamheten starta i de nybyggda lokalerna.  

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

8 september 2020

Förskolan färdigställs inför slutbesiktning i slutet på september.

29 juni 2020

Förskolan håller på att färdigställas invändigt. Utvändigt närmast förskolan har monteringen av lekutrustningen påbörjats.

1 juni 2019 

Markentreprenören jobbar med förberedande markarbeten. Därefter påbörjas gjutning av grundplatta, montering av ytterväggar och yttertak.

21 mars 2019

Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för förskolan.

4 februari 2019

Rivningen av Mobackenskolan har startat. Först rivs lokalerna invändigt och om ett par veckor inleds rivningen av själva byggnaden.

Om projektet
Den nya förskolan på Mobacken byggs på Mobackenskolans tidigare tomt. Skolan revs under våren 2019 och bygget av förskolan startade i juni 2019. 

När förskolan står klar kommer den  rymma totalt sex avdelningar som fördelas på två plan. Att bygga i två plan är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och frigör dessutom yta för en utemiljö. Utemiljön kring förskolan består av tre zooner med varierad lek. Se illustrationsplan under Övrig information och material.

Parallellt med bygget av förskolan på Sunnanå byggs även en ny förskola på Mobacken som följer samma byggnadsprinciper. 

Klart hösten 2020.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Illustrationsplan, Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå
Förskola Björnåker
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Strand

Strand

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se