Förskola Mobacken – plats för fler barn i nya lokaler.

När Skellefteå fortsätter att utvecklas behövs fler förskolor. Under sommaren 2019 startade bygget av en ny förskola på Mobacken. Hösten 2020 väntas verksamheten starta i de nybyggda lokalerna.  

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

1 juni 2019 

Markentreprenören jobbar med förberedande markarbeten. Därefter påbörjas gjutning av grundplatta, montering av ytterväggar och yttertak.

21 mars 2019

Bygg- och miljönämnden har beviljat bygglov för förskolan.

4 februari 2019

Rivningen av Mobackenskolan har startat. Först rivs lokalerna invändigt och om ett par veckor inleds rivningen av själva byggnaden.

Om projektet
Den nya förskolan på Mobacken byggs på Mobackenskolans tidigare tomt. Skolan revs under våren 2019 och bygget av förskolan startade i juni 2019. Förskolan byggs enligt Skellefteå kommuns ramprogram för förskolor, som även inkluderar förskolans utemiljö och byggnadens utformning. 

När förskolan står klar kommer den att rymma totalt 6 avdelningar som fördelas på två plan. Att bygga i två plan är fördelaktigt ur både ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och frigör dessutom yta för en utemiljö. Utemiljön kring förskolan består av tre zooner med varierad lek. Se illustrationsplan under Övrig information och material.

Parallellt med bygget av förskolan på Sunnanå byggs även en ny förskola på Mobacken som följer samma byggnadsprinciper. 

Klart hösten 2020.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Illustrationsplan, Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå
Förskola Björnåker
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Alhem

Alhem

På Alhem, öster om Boviksvägen i stadsdelen Norrböle, skapas ett nytt bostadskvarter.
Florahallen

Florahallen

Florahallen blir Skellefteås nya miljömärkta idrotts- och friidrottshall och byggs i anslutning till den nya skolan i området. Inflyttning sommaren 2020.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig stadsgata med fokus på människan. Så småningom kommer den att bli anslutningsväg till nya bron över älven för att minska biltrafiken genom centrumkärnan. 
Förskola Sunnanå

Förskola Sunnanå

När Skellefteå växer behövs fler förskolor för att fler ska vilja flytta hit. På Sunnanå startade bygger av en ny förskola som planeras att öppna för verksamhet årsskiftet 2020/2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Preliminär inflyttning våren 2021.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård som ska byggas i etapper. Första inflyttning startade våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se