Förskola Björnåker – plats för fler barn i nya lokaler.

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.

GENOMFÖRD

Om projektet
Den nya förskolan i Burträsk är byggd i två plan och har placerats intill Björnåkersskolan där 100 kvadratmeter av skolan samtidigt byggts om.

Via en invändig gång mellan byggnaderna tar sig förskolebarnen enkelt och tryggt till skolans matsal, där de har ett eget rum. Även förskolans personalrum finns i skolan.  I mitten av byggnaden har en stor ljusgård skapats som kallas torget. Ytan har utrustas med en trapp för barnen att sitta i och kan delas av alla hemvisten.

Förskolan är byggd i trä och följer den träbyggnadsstrategi som finns i Skellefteå och ambitionen att bygga klimatsmart. Förskolans fasad är byggd i tegel och plåt vilket går i linje med Björnåkersskolans 60-talsfasad.

Aktör
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå 

Nipan

Nipan

Skebo bygger ett 70-tal hyresrätter i två hus på Nipan, ett kvarter vid parkbrons södra fäste i centrala Skellefteå. Klart hösten 2022.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra. Sara kulturhus öppnar 8 september 2021.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Skellefteå Site East

Skellefteå Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter. Målet är att på ett hållbart och klimatsmart sätt skapa ett attraktivt område för energiintensiva företag.
Polaris

Polaris

Intill Sara kulturhus planerar Diös att bygga två nya hus med 100 nya bostads- och hyresrätter. De planerar även för lokaler för olika verksamheter i gatuplan.
Parkeringshuset på CK-parkeringen

Parkeringshuset på CK-parkeringen

Var parkeringar för olika trafikslag placeras är ett samarbete och dialog mellan kommunen, handlare och fastighetsägare och är en förutsättning för att hitta fungerande lösningar som gynnar alla.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se