Förskola Björnåker – plats för fler barn i nya lokaler.

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.

GENOMFÖRD

Om projektet
Den nya förskolan i Burträsk är byggd i två plan och har placerats intill Björnåkersskolan där 100 kvadratmeter av skolan samtidigt byggts om.

Via en invändig gång mellan byggnaderna tar sig förskolebarnen enkelt och tryggt till skolans matsal, där de har ett eget rum. Även förskolans personalrum finns i skolan.  I mitten av byggnaden har en stor ljusgård skapats som kallas torget. Ytan har utrustas med en trapp för barnen att sitta i och kan delas av alla hemvisten.

Förskolan är byggd i trä och följer den träbyggnadsstrategi som finns i Skellefteå och ambitionen att bygga klimatsmart. Förskolans fasad är byggd i tegel och plåt vilket går i linje med Björnåkersskolans 60-talsfasad.

Aktör
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå 

Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn företagspark

Hedensbyn företagspark

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se