Förskola Björnåker – plats för fler barn i nya lokaler.

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.

GENOMFÖRD

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

29 januari 2019

Förskolan invigs.

November 2019 

Planerad besiktning och inflyttning på förskolan. 

Augusti 2019 

Arbetet med att färdigställa den utvändiga marken påbörjas. 

Juni 2019 

Bygget för förskolan är inne i slutfasen. 

19 februari 2019

Bygget av förskolan är i full gång. Invändigt pågår målning och mattläggning och senare i vår påbörjas jobbet med att mura fasaden.

Om projektet
Den nya förskolan i Burträsk är byggd i två plan och har placerats intill Björnåkersskolan där 100 kvadratmeter av skolan samtidigt byggts om. Via en invändig gång mellan byggnaderna tar sig förskolebarnen enkelt till skolans matsal, där de har ett eget rum. Även förskolans personalrum finns i skolan.  

I mitten av byggnaden har en stor ljusgård skapats som kallas torget. Ytan har utrustas med en trapp för barnen att sitta i och kan delas av alla hemvisten.

Förskolan är byggd i trä och har en likadan fasad som skolans med tegel och plåt. Tillbyggnader får ofta en avvikande fasad, men Björnåkersskolans 60-talsfasad är så fin att även förskolan får del av den.  

Den nya förskolan stod klar i början av november 2019.

Aktör
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå 

Förskola Brännan

Förskola Brännan

Brännan får en ny förskola med sex avdelningar fördelat på två våningar. Preliminär byggstart sommaren 2020.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn för att möta det ökande behovet av barnomsorg.
Sara kulturhus

Sara kulturhus

Sara kulturhus ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Skellefteå kommun investerar i hamnområdet och möjliggör för fler och större fartyg att transportera gods till och från Skellefteå.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning.
Morö backe skola

Morö backe skola

Skellefteå växer och det gör också antal elever. Morö backe skola är nu utbyggd för att klara både dagens och morgondagens behov. Skolan stod klar inför skolstarten i augusti 2018.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

Bygget av en ny förskola på Mobacken i Skellefteå startade i juni 2019. Förskolan ska rymma sex avdelningar och väntas vara klar hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se