Förskola Björnåker – plats för fler barn i nya lokaler.

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.

GENOMFÖRD

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

November 2019 

Planerad besiktning och inflyttning på förskolan. 

Augusti 2019 

Arbetet med att färdigställa den utvändiga marken påbörjas. 

Juni 2019 

Bygget för förskolan är inne i slutfasen. 

19 februari 2019

Bygget av förskolan är i full gång. Invändigt pågår målning och mattläggning och senare i vår påbörjas jobbet med att mura fasaden.

Om projektet
Den nya förskolan i Burträsk är byggd i två plan och har placerats intill Björnåkersskolan där 100 kvadratmeter av skolan samtidigt byggts om. Via en invändig gång mellan byggnaderna tar sig förskolebarnen enkelt till skolans matsal, där de har ett eget rum. Även förskolans personalrum finns i skolan.  

I mitten av byggnaden har en stor ljusgård skapats som kallas torget. Ytan har utrustas med en trapp för barnen att sitta i och kan delas av alla hemvisten.

Förskolan är byggd i trä och har en likadan fasad som skolans med tegel och plåt. Tillbyggnader får ofta en avvikande fasad, men Björnåkersskolans 60-talsfasad är så fin att även förskolan får del av den.  

Den nya förskolan stod klar i början av november 2019.

Aktör
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Förskola Mobacken
Förskola Sunnanå 

Busstrafik

Busstrafik

När Skellefteå växer blir kollektivtrafikens roll allt viktigare. För att vi ska välja bussen istället för bilen behöver linjedragning och tidtabeller anpassas för att passa framtidens behov.
Lövångers nya dricksvatten

Lövångers nya dricksvatten

Nu är det klart att Lövånger ska få sitt dricksvatten från Bureå. Vattnet ska gå via en fem mil lång ledning.
Förskola Björnåker

Förskola Björnåker

En ny förskola med fyra avdelningar har växt fram i Burträsk. Förskolan stod klar senhösten 2019.
Hedensbyn Site East

Hedensbyn Site East

På Hedensbyn skapar Skellefteå kommun nya industritomter för att fler företag inom energiintensiva branscher ska kunna etablera sig.
Örjanshallen entré

Örjanshallen

I september 2018 påbörjades renoveringen av Örjanshallen. Enligt planerna ska simhallen ska stå klar hösten 2020.
Parkeringshuset Renen

Parkeringshuset Renen

I den nya stadsdelen Strömsör finns nu Skellefteås största parkeringshus. Huset stod färdigt november 2019.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas.
Nytt dricksvatten

Nytt dricksvatten

Den nya vattenförsörjningen till Skellefteå tätort och närliggande områden ska förenkla produktionen av dricksvatten, öka säkerheten i leverensen och vara hållbar över tid.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se