Floraskolan – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

24 februari 2019

Nu påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskola. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren och beräknas vara färdigt hösten 2020. I och med detta kommer Torsgatan att ledas om förbi arbetsområdet från och med den 25 februari. För löpande information läs mer på skelleftea.se/driftinfo.

6 september 2019

Arbetet av en tillfällig väg på norra sidan av Torsgatan vid Floraskolan påbörjas vecka 37. Vägen ska fungera för omledning när gång- och cykeltunneln ska anläggas i anslutning till skolan. Arbetet kommer pågå utan större påverkan för allmänheten.

Juni 2019

Vissa kranar för stomresningen demonteras. Studiebesök anordnas.

Maj 2019

Arbetet löper på bra. Trots en tuff vinter ligger projektet bara någon vecka efter tidplan. Tid som projektet räknar med att jobba in under sommaren och hösten.Skolan har kommit under tak.Markarbetet för utemiljön påbörjas.

December 2018

Stora delar av stommen blir klar vid nyår.

November 2018

NCC slutförde markarbeten under huset. Delar av betongplattan gjöts.

September 2018

Rivning av de befintliga byggnader som ska rivas blev klar.

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen togs.

Juni 2018

NCC fick entreprenaden för bygget av skolan. Alla bygghandlingar färdigställdes.


Om projektet
Skellefteå växer, och därmed elevunderlaget. Den nya skolan byggs för att klara morgondagens behov, dels utifrån förändringar i elevunderlag, dels för att uppnå de värden som beskrivs i läroplanen. 

Varje elev kommer att tillhöra en årskurs, ett arbetslag och en hemarena.  Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget planerar undervisningen och gruppernas storlek. För att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning kommer det att bli färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper. Digitala lärverktyg  är en självklarhet i undervisningen. 

Fokus ligger på en varierande lärmiljö som ska ge utrymme för elevernas olikheter samt skapa en trivsam inomhusmiljö. Samarbete och dialog är grunden i skolans arbete, och det ska finnas rikligt med platser för samtal, grupparbete och presentation. Det ska även finnas utrymme för både aktivitet och för tyst koncentration och arbetsro. 

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Floraskolan
Florahallen
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

 

Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Kvarnbacken

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 50-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Planerad inflyttning i början av 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se