Floraskolan – En ny skola från förskoleklass upp till årskurs 9.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

Maj 2019

Arbetet löper på bra. Trots en tuff vinter ligger projektet bara någon vecka efter tidplan. Tid som projektet räknar med att jobba in under sommaren och hösten. Skolan har kommit under tak. Markarbetet för utemiljön påbörjas.

December 2018

Stora delar av stommen blir klar vid nyår.

November 2018

NCC slutförde markarbeten under huset. Delar av betongplattan gjöts.

September 2018

Rivning av de befintliga byggnader som ska rivas blev klar.

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen togs.

Juni 2018

NCC fick entreprenaden för bygget av skolan. Alla bygghandlingar färdigställdes.

Om projektet

Skellefteå växer, och därmed elevunderlaget. Som en del av ett varierat utbud av skolor bygger nu Skellefteå kommun en ny skola med sammanhållen stadieindelning från förskoleklass upp till årskurs 9.

Skolan byggs för att klara morgondagens behov. Utgångspunkten för lärararbetslagets planering av undervisning och gruppens storlek är elevernas behov och förutsättningar. Målet är färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper för individualiserad och likvärdig undervisning.

Dagens framgångsrika undervisningsmetoder kommer att fortsätta användas och förädlas. Digitala verktyg och varierande lärmiljöer kommer att vara en självklarhet i undervisningen för att möta styrdokumentens intentioner.

Projektgruppen för Floraskolan består av representanter från flera olika förvaltningar. Ett antal referensgrupper som exempelvis Attention och elever är också delaktiga för att täcka olika perspektiv.

Aktörer

Skellefteå kommun

Övrig information och material

Floraskolan

Florahallen

Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Floraskolan

Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se