Florahallen – En ny friidrottshall kombinerat med en fullstor idrottshall.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅR

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

April 2019

Arbetet löper på bra och enligt tidplan. Stommen för både idrottshall och friidrottshallen är klar. Markarbeten mellan hall och skola beräknas starta 6 maj.

Januari 2019

Markarbeten pågår och stommen kommer att bli klar i januari.

December 2018

Projektering, färdigställande av bygghandlingar, blir klar inom kort.

November 2018

Rivning av de befintliga byggnader som ska rivas blev klar.

September 2018

Första spadtaget för Floraskolan och Florahallen togs.

Juni 2018

Fastec fick entreprenaden för bygget av hallen.


Om projektet
Friidrottshallen kommer framför allt att fungera som träningshall för bland annat friidrottsföreningen som kommer att ha sin verksamhet här. Den byggs också för att kunna arrangera större tävlingar, exempelvis Junior-SM. Den kommer bland annat att innehålla en rundbana, ytor för kast- och hoppgrenar och raka tävlingsbanor. Hallen beräknas rymma ca 350 aktiva och funktionärer samt 350 personer i publiken.

Både friidrottshallen och idrottshallen kommer att vara en del av de lokaler som skolan använder för bland annat idrottsundervisningen, och på kvällar och helger kommer de att hyras ut (precis som alla andra sporthallar i kommunen).

Projektgruppen består av representanter från flera förvaltningar, ett stort antal referensgrupper som exempelvis friidrottsföreningen samt elever, för att täcka in olika perspektiv.

Skellefteå kommun har sedan 25 år tillbaka en friidrottshall som inte längre håller för dagens krav för friidrott.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Floraskolan

Florahallen

Strömsör

Strömsör

Skebo, Riksbyggen och Skellefteå Industrihus utvecklar tillsammans stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård. Inom dessa ryms totalt 57 nya bostadsrätter. Inflyttning våren 2019.
Norrbotniabanan

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny, 27 mil lång järnväg, som planeras i kustnära läge mellan Umeå och Luleå. Regeringen har beslutat att den första etappen mellan Umeå och Skellefteå ska byggas. Start hösten 2018.
Kulturhuset

Kulturhuset

Kulturhuset ska bli en naturlig mötesplats för alla, där olika kultur- och konstformer förs samman, inspirerar och utmanar varandra.
Ny bro över älven

Ny bro över älven

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Hedensbyn

Hedensbyn

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön planeras bygget av Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Resecentrum

Resecentrum

Resecentrum i Skellefteå ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Trafikplanering i centrum

Trafikplanering i centrum

För att stödja den positiva utvecklingen i Skellefteå och en långsiktigt hållbar stad behövs en trafikplanering med god framförhållning och trafikåtgärder som fungerar på såväl kortare som längre sikt.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se