Florahallen – En ny miljömärkt friidrottshall kombinerat med en fullstor idrottshall.

Skellefteå kommun bygger en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

4 februari 2019

Under februari månad påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskola. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren och beräknas vara färdigt hösten 2020. För löpande information om bygget läs mer på skelleftea.se/driftinfo.

 

Om projektet
Friidrottshallen kommer framför allt att fungera som träningshall för bland annat friidrottsföreningen som kommer att ha sin verksamhet här. Den byggs också för att kunna arrangera större tävlingar, exempelvis Junior-SM. Den kommer bland annat att innehålla en rundbana, ytor för kast- och hoppgrenar och raka tävlingsbanor. Hallen beräknas rymma ca 350 aktiva och funktionärer samt 350 personer i publiken.

Både friidrottshallen och idrottshallen kommer att vara en del av de lokaler som skolan använder för bland annat idrottsundervisningen, och på kvällar och helger kommer de att hyras ut (precis som alla andra sporthallar i kommunen).

Miljöfaktorer tas till fasta på vid byggnationen av hallen och vid val av byggmaterial. Målet är att projektet ska miljömärkas enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Floraskolan
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Alhem

Alhem

På Alhem, öster om Boviksvägen i stadsdelen Norrböle, skapas ett nytt bostadskvarter.
Florahallen

Florahallen

Florahallen blir Skellefteås nya miljömärkta idrotts- och friidrottshall och byggs i anslutning till den nya skolan i området. Inflyttning sommaren 2020.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen får en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som bygger lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Färdigt hösten 2020.
Förskola Bergsbyn

Förskola Bergsbyn

En ny förskola med sex avdelningar ska byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig stadsgata med fokus på människan. Så småningom kommer den att bli anslutningsväg till nya bron över älven för att minska biltrafiken genom centrumkärnan. 
Förskola Sunnanå

Förskola Sunnanå

När Skellefteå växer behövs fler förskolor för att fler ska vilja flytta hit. På Sunnanå startade bygger av en ny förskola som planeras att öppna för verksamhet årsskiftet 2020/2021.
Vårsådden

Vårsådden

I utkanten av centrala stan skapar Heimstaden ett nytt bostadskvarter. Preliminär inflyttning våren 2021.
Karlgård

Karlgård

Söder om älven bygger Grönbo AB fem nya hus på Karlgård som ska byggas i etapper. Första inflyttning startade våren 2019.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se