Florahallen – En ny miljömärkt friidrottshall kombinerat med en fullstor idrottshall.

Skellefteå kommun har byggt en helt ny skola, idrottshall och friidrottshall på Morön. Byggnaderna beräknas inflyttningsklara sommaren 2020.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer nu?

4 februari 2019

Under februari månad påbörjas arbetet med att bygga nya gång- och cykelvägar i anslutning till Floraskolan. Arbetet kommer pågå under våren/sommaren och beräknas vara färdigt hösten 2020. För löpande information om bygget läs mer på skelleftea.se/driftinfo.

 

Om projektet
Friidrottshallen kommer framför allt att fungera som träningshall för bland annat friidrottsföreningen som kommer att ha sin verksamhet här. Där kommer man också kunna arrangera större tävlingar, exempelvis Junior-SM. Hallen innehåller bland annat att en rundbana, ytor för kast- och hoppgrenar och raka tävlingsbanor. Hallen rymmer ca 350 aktiva och funktionärer samt 350 personer i publiken.

Både friidrottshallen och idrottshallen kommer att vara en del av de lokaler som skolan använder för bland annat idrottsundervisningen, och på kvällar och helger kommer de att hyras ut (precis som alla andra sporthallar i kommunen).

Miljöfaktorer har tagits till fasta på vid byggnationen av hallen och vid valen av byggmaterial. Målet är att projektet ska miljömärkas enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Aktörer
Skellefteå kommun

Övrig information och material
Floraskolan
Fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen

 

Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Försäljningen av villatomterna påbörjas hösten 2020.
Hedensbyn företagspark

Hedensbyn företagspark

Stadsdelen Hedensbyn utvecklas till ett effektivt transportnav med hållbara trafikflöden då infrastrukturen förbättras.
Cykelparken på Vitberget

Cykelparken på Vitberget

Vitberget utgör Skelleftedalens viktigaste tätortsnära naturområde och har ett stort utbud av aktivitetsmöjligheter. Den nya cykelparken på Vitberget stod klar juni 2020.
Svalan

Svalan

I stadsdelen Strömsör vid älven i centrala Skellefteå byggs Svalan, Sveriges största kontorshus i trä. Klart sommaren 2021.
Lekplatsen i Drängsmark

Lekplatsen i Drängsmark

Den nya lekplatsen i Drängsmark kommer vara en lekplats med naturtema beläget i ett skogsbryn på Jaktgatan. Klart hösten 2020.
Floraskolan

Floraskolan

När Skellefteå växer ökar behovet av fler skolor. På Morön byggs nu Floraskolan med plats för 1000 elever. Inflyttning sommaren 2020.
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området är först ut av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Anderstorps handelsområde

Anderstorps handelsområde

Ett nytt handelsområde planeras att byggas på Anderstorp, mellan E4 och Anderstorp Centrum. Platsen får även en förbättrad trafiklösning. Klart senhösten 2020.
Nordanå

Nordanå

Skellefteå kommun förbättrar tillgängligheten på Nordanå. Området får också en tydligare inramning och bättre passager för cyklister och fotgängare. Klart sommaren 2021.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se