Falkträsket – Nya sjönära tomter i
naturskönt område.

I den nya delen av bostadsområdet Falkträsket möjliggör Skellefteå kommun för fler bostäder i naturskön miljö. Här skapas nu 61 villatomter. Möjlighet till byggstart våren 2021.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

27 oktober 2020

Klockan 10.00 öppnar tomtbokningen för området. Läs mer om hur du bokar din tomt här.

21 augusti 2020

Kommunstyrelsen har nu gett Skidstahus Mark och Exploatering markanvisning för att bygga bostäder vid Falkträsket.

11 augusti 2020

Byggstarten för radhusen på området blir något försenade, det planerade datumet för byggstart skjuts upp till hösten 2021. Förseningen beror på att Obos Bostadsutveckling AB som dragit tillbaka sin önskan om att bygga radhusen. Istället vill Skidstahus Mark och Exploatering satsa i området. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att ge Skidstahus markanvisningen. Beslut tas i kommunstyrelsen.

6 juli 2020

Nu presenterar vi tomterna och öppnar området för besök. I vår bokningstjänst kan du se tomternas placering och storlek. Till hösten kommer du även att kunna boka din favorit. Läs mer här: https://www.skelleftea.se/…/lediga-tomter/nytt-bostadsomrade

11 mars 2020

Fastighetsbolagen Obos och Ekeblad kommer att bygga 40 nya radhus på Falkträsket.

Under våren ska bolagen ta fram en detaljerad utformning av området och under hösten 2020 sätts spaden i jorden. Radhusen kommer att vara klara för inflyttning under 2022.

18 september 2019

Vecka 39 beräknas arbetet med ny rondell  på Falkträskvägen att starta. Arbetet pågår fram till slutet av oktober.

Läs mer om byggnationerna här.

Om projektet
Den nya delen av bostadsområdet Falkträsket blir ett grönt område, där mycket av den ursprungliga
vegetationen kommer att bevaras. En damm kommer att anläggas, och det finns även tankar om pulkbackar.
Genom området kommer en gång- och cykelväg att löpa, vilket öppnar för betydligt säkrare cykelturer till
Falkträskets badplats.

Bebyggelsen blir varierad. På vissa tomter blir det dessutom möjligt att bygga flerbostadshus, radhus, parhus eller särskilt boende. Även tomt för förskola eller äldreboende ingår i planen.

Bostadsområdet Falkträsket ligger ungefär 3 km sydväst om Skellefteås centrum. Den nya delen byggs i direkt anslutning till det befintliga villaområdet.

De nya tomterna beräknas släppas hösten 2020, med möjlighet till byggstart våren 2021.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska

Övrig information och material
Skidsta hus – Västra Falkträsket
Ekeblad bostad – Projekt Lärfalken
Förskola Sunnanå
Nya bostadsområden
Frågor och svar tomtbokning
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Frågor och svar om
Falkträsket

Hur bokar jag en tomt?

För att boka en ledig tomt för småhus i Skellefteå kommun använder du vår e-tjänst Tomtbokning småhus.
Du kan bara boka en (1) tomt, det kostar 5000 kr i bokningsavgift och allt du behöver är ett fungerande BankId.

Läs mer om hur du bokar en tomt här.

Om du saknar BankId kontaktar du kundtjänst på 0910-73 50 00, ditt ärende kommer då att handläggas inom tre dagar. Observera att tomten riskerar att bokas av någon annan, via e-tjänsten, i väntan på handläggning. 

Strand

Strand

För att bredda bostadsutbudet planerar Tribo Fastigheter att bygga nya bostadsrätter på Strandgatan 16-18 i centrala Skellefteå.
Karlgårdsbron

Karlgårdsbron

För en hållbar trafiklösning för samtliga trafikslag, i alla väderstreck, finns ett stort behov av att lösa Skellefteås västra trafikflöde genom fler anknytningar över Skellefteälven.
Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn

Badhusparken i Skelleftehamn har rustats upp för att bli en mer naturlig plats att besöka. Parken knyter ihop viktiga stråk och funktioner i samhället och ska vara en plats där alla ska känna sig välkomna och trygga. Klart hösten 2020.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Port of Skellefteå

Port of Skellefteå

Port of Skellefteå utvecklas och expanderar för att på bästa sätt stödja Skellefteås växande näringsliv och möta framtida behov av transport- och logistiktjänster. 
Västra Erikslid

Västra Erikslid

Ett nytt område på Erikslid ska etableras, Västra Erikslid. Området blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus.
Skogslekparken på Sjungande

Skogslekparken på Sjungande

Sjungande Dalen har fått en ny jättelekplats på 3 000 kvadratmeter. Bakom projektet står Riksbyggen, som byggt lekplatsen på uppdrag av Samfälligheten Värmen. Klar oktober 2020.
Falkträsket

Falkträsket

Sydväst om Skellefteå centrum utvecklar Skellefteå kommun ett nytt bostadsområdet vid Falkträsket. Tomtsläpp 27 oktober, med möjlighet till byggstart våren 2021.
Älvshöjden

Älvshöjden

Peab bostad planerar att bygga nya bostadsrätter längs Östra Nygatan på Älvsbacka. Säljstartat hösten 2020.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se