Falkträsket. Nya sjönära bostäder i naturskönt område.

Sydväst om Skellefteå centrum har Skellefteå kommun utvecklat ett nytt bostadsområde vid Falkträsket. Här har bland annat Ekeblad bostad och Skidstahus byggt nya par-och enbostadshus. Första inflyttning årsskiftet 2021/2022.

GENOMFÖRT

Om projektet
Bostadsområdet Falkträsket ligger ungefär 3 km sydväst om Skellefteås centrum och har byggts i direkt anslutning till det befintliga villaområdet. Den nya delen  är ett naturskönt område, där mycket av den ursprungliga vegetationen har bevarats. Genom bostadskvarteren löper nu en gång- och cykelväg, vilket öppnat upp för säkrare cykelturer till Falkträskets badplats.

Totalt har Ekeblad bostad byggt 17 stycken par- och enbostadshus om 115 kvadratmeter i bostadsrättsform och Skidstahus  9 parhus med 18 lägenheter tillverkade i modern design och av lokalt trä.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skidstahus
Ekeblad bostad

Övrig information och material
Skidsta hus – Falkträsket
Ekeblad bostad – Projekt Lärkfalken
Förskola Sunnanå
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Sörbyn

Sörbyn

Ett nytt bostadsområde växer fram i Sörbyn med olika typer av bostäder, med en variation av hyresrätter och bostadsrätter. Byggstart våren 2023 och preliminär inflytt under 2024.
Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark

Bergsbyns företagspark ska bli en del av vardagen för tusentals nya människor som kommer att arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Klart hösten 2023.
Klockarhöjden

Klockarhöjden

Skebo fortsätter att bidra till Skellefteås växande bostadsmarknad. Nu ska Klockarhöjden förtätas med cirka 114 nya hyresrätter. Klart sommaren 2023.
Översiktbild över bostadsområde i Kåge.

Kvarnbacken

För att hela Skellefteå ska växa är satsningar utanför centralorten viktiga. Skebo bygger ett 70-tal nya hyreslägenheter i Kåge. Klart årsskiftet 2022/2023.
Södertorg

Södertorg

Planen är att utveckla Södertorg till ett lokalt levande torg med avslappnad och inkluderande atmosfär. Mindre butiksverksamheter och caféer ges utrymme på markplan i bostadshus.
Lekmiljöer Ersmark

Lekmiljöer Ersmark

Attraktiva lekmiljöer är en viktig del för att bidra till barns fysiska aktivitet. Det är också ett viktigt inslag i ett växande Skellefteå. Därför bygger vi nu nya lekmiljöer i Ersmark. Två nya lekplatser, en lekskog och en fruktträdgård. Nu pågår arbetet med planeringen och utformningen av lekmiljöerna.
Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik står nu klar på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Stora Coop Norrböle stod klart sensommaren 2022.
Oxen

Oxen

Diös utvecklar kvarteret Oxen i Centrala stan med ytterligare två hus ett bostadshus på sju våningar samt ett nytt handels, kontors- och affärshus. Klart 2022/2023.
Stadshuset

Stadshuset

Stadshuset i centrala Skellefteå byggs om på flera våningsplan för att skapa bättre förutsättningar för kommunen att ta emot och ge service till invånarna. Klart sommaren 2022.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se