Falkträsket – Nya sjönära bostäder i
naturskönt område.

I den nya delen av bostadsområdet Falkträsket möjliggör Skellefteå kommun för fler bostäder i naturskön miljö. Här skapas nu 61 villatomter. Möjlighet till byggstart våren 2021.

PÅGÅENDE

Klicka här för att läsa mer

Vad händer just nu?

4 november 2020

Idag togs det första spadtaget på bygget av Ekeblad Bostads 17 hus i Falkträsket.

27 oktober 2020

Klockan 10.00 öppnar tomtbokningen för området. Läs mer om hur du bokar din tomt här.

21 augusti 2020

Kommunstyrelsen har nu gett Skidstahus Mark och Exploatering markanvisning för att bygga bostäder vid Falkträsket.

11 augusti 2020

Byggstarten för radhusen på området blir något försenade, det planerade datumet för byggstart skjuts upp till hösten 2021. Förseningen beror på att Obos Bostadsutveckling AB som dragit tillbaka sin önskan om att bygga radhusen. Istället vill Skidstahus Mark och Exploatering satsa i området. Kommunstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att ge Skidstahus markanvisningen. Beslut tas i kommunstyrelsen.

6 juli 2020

Nu presenterar vi tomterna och öppnar området för besök. I vår bokningstjänst kan du se tomternas placering och storlek. Till hösten kommer du även att kunna boka din favorit. Läs mer här: https://www.skelleftea.se/…/lediga-tomter/nytt-bostadsomrade

11 mars 2020

Fastighetsbolagen Obos och Ekeblad kommer att bygga 40 nya radhus på Falkträsket.

Under våren ska bolagen ta fram en detaljerad utformning av området och under hösten 2020 sätts spaden i jorden. Radhusen kommer att vara klara för inflyttning under 2022.

18 september 2019

Vecka 39 beräknas arbetet med ny rondell  på Falkträskvägen att starta. Arbetet pågår fram till slutet av oktober.

Läs mer om byggnationerna här.

Om projektet
Den nya delen av bostadsområdet Falkträsket blir ett grönt område, där mycket av den ursprungliga
vegetationen kommer att bevaras. En damm kommer att anläggas, och det finns även tankar om pulkbackar.
Genom området kommer en gång- och cykelväg att löpa, vilket öppnar för betydligt säkrare cykelturer till
Falkträskets badplats.

Bebyggelsen blir varierad. På vissa tomter blir det dessutom möjligt att bygga flerbostadshus, radhus, parhus eller särskilt boende. Även tomt för förskola eller äldreboende ingår i planen.

Bostadsområdet Falkträsket ligger ungefär 3 km sydväst om Skellefteås centrum. Den nya delen byggs i direkt anslutning till det befintliga villaområdet.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska

Övrig information och material
Skidsta hus – Västra Falkträsket
Ekeblad bostad – Projekt Lärfalken
Förskola Sunnanå
Nya bostadsområden
Frågor och svar tomtbokning
Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen

Frågor och svar om
Falkträsket

Hur bokar jag en tomt?

För att boka en ledig tomt för småhus i Skellefteå kommun använder du vår e-tjänst Tomtbokning småhus.
Du kan bara boka en (1) tomt, det kostar 5000 kr i bokningsavgift och allt du behöver är ett fungerande BankId.

Läs mer om hur du bokar en tomt här.

Om du saknar BankId kontaktar du kundtjänst på 0910-73 50 00, ditt ärende kommer då att handläggas inom tre dagar. Observera att tomten riskerar att bokas av någon annan, via e-tjänsten, i väntan på handläggning. 

Coop Norrböle

Coop Norrböle

En ny stor matvarubutik byggs på det tidigare växthusområdet på Norrböle, intill E4:a rondellen. Coop Nord bygger Stora Coop Norrböle. Byggstart sommaren 2021.
Centrumhållplats

Centrumhållplats

En centrumhållplats med korta gångavstånd till viktiga målpunkter och övriga transportmedel är en viktig förutsättning för att få fler att välja kollektivtrafik.
Förskola Mobacken

Förskola Mobacken

En ny förskola på Mobacken i Skellefteå med plats för sex avdelningar stod klar hösten 2021. Förskolan öppnade för verksamhet januari 2021.
Kalkbrukets förskola

Kalkbrukets förskola

En ny förskola med sex avdelningar håller på att byggas på Kalkbruksgatan i Bergsbyn. Klart årsskiftet 2021/2022.
Höderskrapan

Höderskrapan

Höder Fastighetsutveckling AB bygger nya bostadsrätter i kvarteret Höder. Kvarteret är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan som ett lämpligt område för förtätning. Klart årsskiftet 21/22.
Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen

Södra Lasarettsvägen byggs om till en grön och lummig gata med trädalléer på båda sidor. Här kommer det att finnas gång- och cykelbana och trygga sätt att passera gatan. Klart 2022.
Anderstorp Centrum

Anderstorp Centrum

Förtätning av bostäder på Anderstorg och ett nytt handelsområde ska etableras mellan Anderstorp Centrum och E4an. Inför de framtida planerna fick området hösten 2020 en ny och förbättrad trafiklösning för gång-, cykel- och biltrafik.
Balder och Frigg

Balder och Frigg

Vid Baldergymnasiet, mot Nygatan i söder och Kanalgatan i norr, förbereder nu Skebo byggandet av närmare 200 nya lägenheter. På platsen planeras även nya kontor och lokaler för verksamhet.
Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum

Skellefteå resecentrum ska öka tillgängligheten mellan olika trafikslag genom att integrera järnvägstrafik med övriga transportslag, som gång-, cykel-, bil- och busstrafik.
Laddar…

Mer information. Följ Skellefteå kommun på facebook, instagram eller twitter. Har du frågor kan du även kontakta kundtjänst via kundtjanst@skelleftea.se